Posts

Îmbunătăţirea situaţiei în Parcul Industrial Tehnologic Timişoara pe timpul responsabilitatii 2

Îmbunătățirea performanței Parcului Industrial Tehnologic al Consiliului Județean Timiş, martie 2014

/
Pe durata cât am deținut poziția de vicepreședinte al Consiliului…