Îmbunătăţirea situaţiei în Parcul Industrial Tehnologic Timişoara pe timpul responsabilitatii 2

Îmbunătățirea performanței Parcului Industrial Tehnologic al Consiliului Județean Timiş, martie 2014

Pe durata cât am deținut poziția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, fiind responsabil pentru Agenția de Dezvoltare Economică Timiș, organism care gestionează, printre altele, și Parcul Industrial Tehnologic Timișoara (PITT), m-am preocupat în mod constant și susținut de revitalizarea și îmbunătățirea activității acestui obiectiv.

Astfel, la finalul lunii martie 2014, după mai multe runde succesive de licitații, Consiliul Județean Timiș reușise încheierea a trei noi contracte de concesiune a parcelelor din cadrul PITT, gradul de ocupare ajungând la 82%, cu 22 de parcele ocupate dintr-un total de 26.

În curs de semnare era al patrulea contract, care ulterior s-a materializat și care se afla la acel moment în etapa a doua a licitației – etapa de negociere directă.

În ceea ce privește aceste patru contracte, valoarea totală a investiţiilor era de aproximativ 2.400.000 de euro, în vreme ce numărul locurilor de muncă nou create se ridica la 113.

Global, la finalul primului trimestru din 2014, cu cele 22 de contracte încheiate, valoarea totală a investiţiilor existente şi preconizate (inclusiv cele aferente celui de-al patrulea contract, a cărui negociere era în curs) se ridica la un total de aproximativ 32 de milioane de euro, în cadrul PITT desfășurându-și activitatea un număr de 550 de angajaţi.

În afară de contractele de concesiune, PITT mai genera venituri și din contractele de închiriere a spaţiilor din Pavilionul Administrativ, 7 la număr la finalul lunii martie 2014.

De asemenea, PITT obținea venituri și din cele 22 de contracte de incubare, în incinta acestuia funcţionând şi un incubator de afaceri.

Încasările lunare medii din redevenţe şi chirii se ridicau la aproximativ 24.000 de euro, iar cheltuielile lunare erau de aproximativ 9.000 de euro.

Trebuie să recunosc faptul că existau la acel moment și contracte neperformante pentru Consiliul Județean Timiș, în sensul că unele companii care își desfășurau activitatea în perimetrul PITT se aflau în insolvență sau în faliment, în vreme ce altele nu își plătiseră la zi redevențele sau chiriile. Din punctul de vedere al profitabilității, Parcul Industrial se situa, însă, pe plus, cu un profit de 15.000 euro.

Ulterior, pentru a veni în sprijinul firmelor aflate în impas, Consiliul Județean Timiș a adoptat o schemă de minimis vizând anularea penalităților în caz de efectuare a plăților la zi.

Consider că este important pentru cetățenii județului să înțeleagă caracterul bivalent al unui astfel de parc industrial și tehnologic, al cărui rol este în primul rând acela de a stimula dezvoltarea economică și abia în al doilea rând acela de a produce profit. Aceasta întrucât atragerea de noi investitori generează în mod cert efecte pozitive, inclusiv în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă și colectarea de taxe și impozite către bugetele locale.

Date fiind rezultatele bilanțului succint expus mai sus, pot spune că m-am bucurat să pot contribui prin activitatea mea la eficientizarea Parcului Industrial al CJT, obiectiv care, pe durata mandatului meu, a avut o evoluție pozitivă demonstrabilă, concretizată în atragerea de noi investitori și chiriași.

Timișoara, martie 2014

Referințe media:

Renaşte Parcul Industrial al CJ Timiş. Au venit trei firme noi, iar cu a patra se negociază

Îmbunătăţirea situaţiei în Parcul Industrial Tehnologic Timişoara pe timpul responsabilitatii 2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.