Parcul industrial, drumurile transfrontaliere, priorități DKMT, 2013 4

Predarea președinției Euroregiunii DKMT de către județul Timiș județului Bacs-Kiskun, mai 2013

La sfârșitul lunii mai 2013, județul Timiș a predat președinția Euroregiunii DKMT județului Bacs-Kiskun din Ungaria, în cadrul unui moment festiv, președinția fiind deținută prin rotație, pentru o perioadă de un an, de către fiecare membru al Euroregiunii.

Întâlnirea delegațiilor din România, Serbia și Ungaria a avut loc, așa cum se întâmplă în mod tradițional, la borna Triplex Confinium de la Beba Veche, locul de confluență a frontierelor celor trei țări.

În calitate de reprezentant al Consiliului Județean Timiș, am predat cubul simbolic reprezentând președinția Euroregiunii DKMT și am participat la discuțiile care au avut loc cu acea ocazie.

Unul dintre punctele importante de pe agendă a fost crearea strategiei DKMT pentru următorul ciclu financiar al Uniunii Europene 2014 – 2020.

Am convenit că prioritățile țărilor noastre vor fi reprezentate de proiectele  de dezvoltare economică vizând cu precădere zonele defavorizate adiacente graniței, dezvoltarea rețelei de drumuri transfrontaliere, creșterea numărului de puncte de trecere a frontierei menite să sporească mobilitatea persoanelor și mărfurilor.

În cadrul ședinței, au fost desemnați și experții celor trei județe din România care să lucreze pentru definirea strategiei euroregiunii.

A fost dezbătută și propunerea reprezentantului Serbiei ca DKMT să desemneze o delegație comună care să facă lobby la Bruxelles și pe lângă guvernele celor trei țări în interesul și pentru dezvoltarea Euroregiunii DKMT.

A fost readus în discuție, de asemenea, și proiectul demarat deja al Parcului Industrial de la Beba Veche, care a stagnat însă vreme de aproape 3 ani din cauza unor factori de natură politică și birocratică de la nivel județean și național, în cele trei state.

Primăria comunei Beba Veche avea realizate, la acel moment, demersurile necesare pentru securizarea terenului, existând deja elaborat pe partea românească și un studiu de prefezabilitate. Parcul Industrial de la Beba Veche ar urma să dispună de platforme situate pe suprafețele tuturor celor trei țări. Tocmai de aceea, implementarea acestui proiect important implică stabilirea unor reglementări  riguroase de ordin legislativ, vamal și birocratic în ceea ce privește tranzitul mărfurilor și persoanelor, aspecte care au fost evocate și de către reprezentantul Voivodinei, domnul Branislav Bugarski.

În discursul pe care l-am rostit la borna Triplex Confinium am făcut referire la acțiunile întreprinse în legătură cu subiectele enumerate mai sus, dar și la importanța conjugării eforturilor în vederea construirii unei linii moderne de cale ferată care să lege Timișoara de Szeged, porțiunea Timișoara – Cenad trebuind să fie reabilitată, iar porțiunea Cenad – Szeged – reconstruită. Am pledat, de asemenea, și pentru identificarea unor surse cumulate de finanțare, fiind vorba despre proiecte care necesită sume mari de bani.

Triplex Confinium (Beba Veche), 25 mai 2013

Referințe media: Parcul industrial, drumurile transfrontaliere şi deschiderea de noi puncte de frontieră – priorităţile DKMT

Parcul industrial, drumurile transfrontaliere, prioritati DKMT, 2013 3 Parcul industrial, drumurile transfrontaliere, prioritati DKMT, 2013 2       Parcul industrial, drumurile transfrontaliere, priorități DKMT, 2013 4

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.