Summitul European de Afaceri și discursul președintelui Comisiei Europene, dl. Jose Manuel Barroso, mai 2014

Summitul European de Afaceri, memorandumul asupra dezvoltării economice în UE și discursul președintelui CE Jose Durao Barroso, mai 2014

La jumătatea lunii mai 2014 am fost prezent la Bruxelles la Summit-ul European de Afaceri (European Business Summit).

Totodată, în calitate de organizator și de președinte al Comisiei (1) Economice și de Dezvoltare Regională, am participat la workshop-ul organizat de Adunarea Regiunilor Europene (ARE) pe teme vizând îmbunătățirea competitivității în Europa. La finalul acestui workshop, ARE a publicat un document conținând cele 10 mesaje-cheie pentru îndeplinirea acestui deziderat.

La workshop a fost invitat să participe și Comisarul European pentru Politici Regionale, domnul Johannes Hahn. Am utilizat această oportunitate pentru a-i prezenta performanțele județului Timiș, precum și propunerile mele vizând descentralizarea gestionării fondurilor de dezvoltare regională în exercițiul 2014 – 2020.

În deschiderea Summit-ului European de Afaceri am asistat la unul dintre ultimele discursuri rostite de către domnul Jose Manuel Barroso din calitatea sa de președinte al Comisiei Europene. A fost, trebuie să admit, printre cele mai bune discursuri rostite de acesta, dl. Barroso reliefând, într-o abordare percutantă și eliberată de rigorile funcției pe care încă o deținea la acel moment, o serie de neajunsuri ale actualei construcții UE, pledând pentru necesitatea acțiunii concertate, unitare și sincere a tuturor țărilor membre, mai cu seamă în contextul competiției acerbe existente la nivel internațional.

Un alt aspect important în cadrul acestui eveniment a fost faptul că Adunarea Regiunilor Europene a promovat, prin Comisia Economică și de Dezvoltare Regională, al cărei președinte eram, un memoriu pe care l-am elaborat personal, referitor la dezvoltarea antreprenoriatului în Europa, la toate nivelurile și cu toate mijloacele.

Într-un interviu televizat pe care l-am acordat cu acest prilej mi-am expus punctele de vedere pe marginea subiectelor dezbătute în cadrul European Business Summit 2014 și asupra măsurilor care trebuie implementate în Uniunea Europeană pentru a stimula dezvoltarea economică generală.

Bruxelles, 14 – 15 mai 2014

 Summitul European de Afaceri și discursul președintelui Comisiei Europene, dl. Barroso 2 Summitul European de Afaceri și discursul președintelui Comisiei Europene, dl. Barroso 3

Memorandum Marian-Constantin VASILE publicat cu ocazia European Business Summit 2014: EuropeanBusinessSummit2014_MemorandumARE.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.