20140514 Intalnire Bruxelles CE Johannes Hahn

Întâlnire de lucru cu Comisarul European pentru Politici Regionale, domnul Johannes Hahn, mai 2014

La jumătatea lunii mai 2014, în contextul Summitului European pentru Afaceri, a avut loc la Bruxelles o întâlnire de lucru organizată de Comisia (1) Economică și de Dezvoltare Regională a Adunării Regiunilor Europene, al cărei președinte eram la acel moment, cu participarea Comisarului European pentru Politici Regionale, domnul Johannes Hahn.

Tema dezbaterilor întâlnirii a fost îmbunătățirea competitivității Uniunii Europene pe plan mondial, prin crearea unui mediu propice creșterii economice, generării de locuri de muncă și încurajarea unei mai bune colaborări între instituțiile centrale și regiunile UE. Un loc însemnat l-a avut susținerea IMM-urilor, ca principal motor al dezvoltării generale.

Cu acest prilej, am înaintat un memorandum din partea Adunării Regiunilor Europene, semnat de către mine, în care am abordat subiecte vizând promovarea culturii antreprenoriatului, susținerea internaționalizării afacerilor și accesul IMM-urilor la surse de finanțare, în vederea creării și stimulării unui mediu de afaceri competitiv, capabil să accelereze dezvoltarea regională și să asigure cadrul propice pentru economii regionale sustenabile, inteligente și incluzive.

În cadrul discuțiilor, au exprimat puncte de vedere foarte pertinente și la obiect mai mulți reprezentanți ai unor instituții publice din Europa (inclusiv non-UE) și ai mediului antreprenorial, încercându-se identificarea cât mai multor căi de susținere a antreprenoriatului.

Cu aceeași ocazie, am prezentat pe scurt în fața Comisarului European pentru Politici Regionale și performanțele județului Timiș, precum și măsurile necesare descentralizării reale în România și modificările pe care o astfel de reformă le-ar presupune în ceea ce privește modul de alocare a banilor europeni, toate acestea în contextul aprobării viitorului Acord de Parteneriat 2014-2020 între România și Comisia Europeană. Mi-am formulat punctul de vedere potrivit căruia, pentru eficientizarea alocării fondurilor și pentru o mai bună utilizare a banilor europeni, prin raportare la nevoile reale ale comunităților locale, Autoritățile de Management ar trebui să își desfășoare activitatea la nivel regional, astfel încât instituțiile regionale, în speță agențiile de dezvoltare regională – care în acest moment dețin statut de organisme intermediare – să dobândească rol decizional în gestionarea fondurilor europene.

Adunarea Regiunilor Europene și-a promovat activitatea în cadrul Summitului European pentru Afaceri, participând activ la diferitele manifestări, interviuri mass-media și expunându-și diferitele materiale cu profil economic în standul propriu.

 Bruxelles, 14 mai 2014

20140514 Intalnire Bruxelles CE JHahn

Textul memorandumului semnat și înaintat de către mine la acest eveniment:

MemorandumARE_MCV_EuropeanBusinessSummit

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.