Seminar privind managementul energiei și Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă 2

Seminar organizat de AMET privind managementul energiei și planurile de acțiune pentru energie durabilă, septembrie 2014

Aspectele legate de eficientizarea energetică ar trebui să figureze printre preocupările principale ale oricărui reprezentant al autorităților publice responsabil, informat și conectat la subiectele actuale ale agendei europene și la realitățile cu care se confruntă comunitățile locale.

M-a bucurat, de aceea, faptul că Asociația pentru Managementul Energiei Timiș (AMET), al cărei președinte sunt, a reușit să organizeze la Timișoara, într-o constelație regională, acest seminar privind managementul energiei și planurile de acțiune pentru energie durabilă (PAED). Și aceasta cu atât mai mult cu cât, încă de la înființarea sa printr-un grant european, în anul 2011, AMET și-a asumat nu doar rolul de a fi un organism generator de proiecte și strategii în domeniu, ci și misiunea de factor de educare și conștientizare în domeniu.

Acest prim seminar de informare derulat în cadrul proiectului Intelligent Energy Europe ‘50000 and 1-st SEAP’, la care au participat, alături de AMET, reprezentanți ai Denkstatt România și ai administrațiilor publice locale, și-a propus să îi sensibilizeze pe factorii de decizie din cadrul primăriilor din partea de vest a țării cu privire la importanța implicării în atragerea de finanțări europene în ciclul financiar 2014 – 2020 pe proiecte care să susțină eficientizarea energetică a clădirilor, a sistemelor de iluminat public, a transportului public și nu numai.

Motivul pentru care AMET a inițiat acest proiect privind certificarea conform ISO 50001 și definirea de planuri de acțiune pentru energia durabilă (PAED) pentru fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale participante este acela că, în absența unor astfel de planuri, autoritățile publice locale nu vor putea accesa în viitorul ciclu finanțări europene pe domeniul energiei.

I-am încurajat, totodată, pe primarii care au participat la seminar să adere la inițiativa Convenant of Mayors (Pactul Primarilor), ale cărei obiective acoperă mai multe componente majore la nivel european: creșterea eficienței energetice, utilizarea surselor de energie regenerabilă, întocmirea planului de acțiune privind energia durabilă (PAED) și implementarea standardului ISO 50001 – sistem de management energetic la nivel local.

Preocuparea AMET pentru a identifica soluții performante și viabile în domeniul energiei s-a materializat, de altfel, și prin elaborarea primului Masterplan Energetic întocmit la nivel național, profesionismul și rezultatele reprezentanților AMET fiind certificate de ManagEnergy, organism înființat de Comisia Europeană, responsabil cu promovarea, verificarea și finanțarea producerii și gestionării energiei regenerabile, precum și a utilizării responsabile a resurselor de energie.

Personal, consider că atât în România cât și la nivelul părții de vest a țării, una dintre marile provocări ale momentului o reprezintă acumularea de expertiză privind consumul de energie de către autoritățile publice locale, concretizată și în conștientizarea faptului că infrastructura utilitară a localităților include, pe lângă rețelele de apă și canal, drumuri ș.a. și aspectele critice legate de gestionarea resurselor de energie.

Pentru fiecare dintre aceste componente, Asociația pentru Managementul Energiei Timiș propune și întocmește planuri de eficientizare bazate pe soluții diverse: anveloparea clădirilor publice, utilizarea vehiculelor electrice pentru transportul în comun (acestea putând fi încărcate în stații autonome dotate cu panouri solare), utilizarea noilor tehnologii în domeniul iluminatului public, precum și utilizarea apei termale ca sursă alternativă de energie.

La acest moment, AMET dispune de know-how-ul și certificările necesare pentru a implementa astfel de soluții atât la nivelul județului Timiș cât și la nivel național, la un raport avantajos calitate-preț, deținând totodată și președinția în exercițiu pentru intervalul 2015-2019 a federației naționale a celor opt asociații județene de management al energiei.

Timișoara, 4 septembrie 2014

Referințe media: Planul pentru eficientizarea energetică în zona de vest

 

20140904_Conferinta_PlanMasuriEn_PAED 20140904_Conferinta_PlanMasuriEn_PAED_2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.