Discuții vizând dezvoltarea facilităților de producere și gestionare a biogazului și înființarea unui curs de master dedicat, iulie 2014

Discuții vizând dezvoltarea facilităților de producere și gestionare a biogazului și înființarea unui curs de master dedicat, iulie 2014

La jumătatea lunii iulie 2014 am participat, în calitate de președinte al Asociației pentru Managementul Energiei Timiș (AMET), la o discuție despre dezvoltarea facilităților de producere și gestionare a biogazului în județul nostru.

Întâlnirea, la care s-a dezbătut inclusiv oportunitatea creării, la Universitatea Politehnica din Timișoara, a unui curs de master dedicat acestui domeniu, a avut loc în cadrul Institutului de Cercetare pentru Energii Regenerabile al UPT, în prezența unor reprezentanți ai acestei instituții de învățământ superior și a unui investitor străin.

În expunerea pe care am prezentat-o cu acest prilej am reliefat faptul că, la nivelul județului Timiș, procentul de utilizare a biomasei este mai mic de 1%, situație care impune, pe de o parte, dezvoltarea competențelor în domeniul producerii și gestionării biogazului și, pe de altă parte, identificarea de soluții de exploatare.

Am subliniat, de asemenea, că atenția noastră trebuie îndreptată înspre întregul lanț de producere și valorificare a biogazului și am precizat că sursele de producere a biogazului sunt multiple, pornind de la deșeurile animaliere și cele de origine vegetală, până la nămolurile urbane de canalizare și gropile de gunoi.

Am menționat și că, potrivit estimărilor unui studiu elaborat de Institutul Fraunhofer, potențialul de producție al județului Timiș în ceea ce privește utilizarea deșeurilor animaliere pentru producerea biogazului este de câteva zeci de milioane de MW pe an.

Responsabilitățile în ceea ce privește identificarea posibilităților de utilizare a nămolurilor le revin primăriilor și companiei Aquatim, acolo unde aceasta operează, fiind necesară în acest sens crearea unei stații specializate în valorificare.

În ambele cazuri – utilizarea deșeurilor animaliere sau a nămolurilor pentru producerea biogazului – o problemă care trebuie rezolvată este cea legată de disconfortul olfactiv, prin utilizarea unor filtre sau a altor instrumente cu rol similar.

În cadrul Institutului de Cercetare pentru Energii Regenerabile – obiectiv implementat în baza unui grant european și deținător al multor echipamente ultra-performante – se întreprind deja cercetări de laborator vizând posibilitățile de producere a biogazului.

Sunt încrezător că rezultatele acestor cercetări vor duce atât la definirea unor proiecte-pilot cât și la identificarea de soluții în vederea transferului tehnologic, producției și valorificării în masă. Trebuie însă să pornim de undeva, în baza unui concept bine articulat, astfel încât în câțiva ani să putem valorifica, pe surse de finanțare europene, dar și proprii, aceste resurse generoase de care dispunem.

Timișoara, 14 iulie 2014

Referințe media:

Marian Vasile: “Biomasa în județul Timiș este folosită într-o proporție mai mică de 1%”

20140714_AMET_ItalieniBiogaz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.