Lansarea masterplanului energetic al județului Timiș, primul masterplan de acest gen din România, 2013 6

Lansarea Masterplanului Energetic al județului Timiș, primul document strategic de acest gen din România, decembrie 2013

În debutul lunii decembrie 2013, Asociația pentru Managementul Energiei Timiș a supus dezbaterii publice Masterplanul Energetic al județului, document strategic realizat în premieră la nivel național, aflat într-o fază foarte avansată de elaborare la acea dată.

Am expus, în calitate de președinte al AMET, în cadrul unei prezentări realizată la sediul Consiliului Județean Timiș, argumentele care au impus elaborarea unui astfel de document programatic menit să susțină ducerea la îndeplinire la nivelul județului Timiș și, prin eforturi cumulate, la nivelul României, a obiectivelor asumate în cadrul Strategiei 20-20-20: o eficientizare energetică de 20%, reducerea amprentei de carbon cu 20% și producerea a 20% din energia totală pe baza surselor neconvenționale de energie (energie verde), până în anul 2020.

Am prezentat numeroasele situații problematice semnalate la nivelul județului, câteva exemple fiind cele legate de instabilitatea rețelei de distribuție și de dificultățile întâmpinate de unele companii în ceea ce privește asigurarea producției actuale și mărirea capacității existente, din lipsă de energie.

Tocmai de aceea consider că este important să conștientizăm în primul rând toate aceste aspecte, pe bază de statistici și rapoarte, pentru a putea defini ulterior proiecte concrete în vederea îmbunătățirii situației curente, cu implicarea tuturor factorilor responsabili.

Am subliniat în discursul meu că Masterplanul Energetic al județului Timiș include o componentă importantă la nivel decizional, balanța energetică a județului, care a fost realizată cu eforturi foarte mari și cu participarea multor instituții (apelurile mele ferme fiind cunoscute de public și asumate de către mine în ceea ce privește riscurile politice implicate), dar și aspecte care vor permite definirea de măsuri de intervenție vizând îmbunătățirea iluminatului public, transportului public, eficientizarea consumului în clădirile publice, reducerea amprentei de carbon etc.

Masterplanul Energetic elaborat de AMET face referire atât la sursele convenționale cât și la cele neconvenționale de energie, acoperind multe aspecte, de la confortul cetățenilor până la prosperitatea agenților economici.

Totodată, documentul este de importanță capitală pentru asigurarea dezvoltării durabile a județului Timiș, întrucât creează premisele adoptării unor decizii strategice în domeniul energiei, precum și cadrul pentru atragerea surselor de finanțare din fonduri europene sau guvernamentale destinate proiectelor aferente, vitale pentru dezvoltarea generală a județului.

Timișoara, 5 decembrie 2013

 Lansarea masterplanului energetic al județului Timiș, primul masterplan de acest gen din România, 2013 3   Lansarea masterplanului energetic al județului Timiș, primul masterplan de acest gen din România, 2013 7    Lansarea masterplanului energetic al județului Timiș, primul masterplan de acest gen din România, 2013 6

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.