Polul de crestere Timisoara. Cum se va dezvolta orasul si localitatile periurbane in urmatorii ani

21 august 2014
Scris de Valentin Rusu – Polul de creştere Timişoara este în atenţia primăriei urbei de pe Bega. Marian Vasile, consilierul personal al primarului Nicolae Robu şi liderul grupului de consilieri judeţeni PNL se ocupă de acest plan de dezvoltare.
„În momentul de faţă, lucrăm la planul integrat de dezvoltare a polului de creştere Timişoara, ceea ce înseamnă Timişoara şi unităţile administrativ-teritoriale din zona periurbană. Am aflat că sarcina mi-a fost delegată mie ca şi coordonator al Direcţiei de Dezvoltare şi în această calitate am ţinut foarte mult să implic de pe acum, din timp, şi mediul de afaceri şi economic şi alţi parteneri importanţi: cluburile de afaceri, clusterele, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, universităţile, spitalele, inclusiv consulatele, având în vedere că ne dorim o deschidere către Occident, inclusiv prin prisma parteneriatelor public-private”, spune Marian Vasile.

Acesta a creat o fişă de proiect care a fost înaintată acestor instituţii, pentru a știi cât mai exact care sunt propunerile de proiecte plecând de la idee până la faza de proiect tehnic (documentaţie de execuţie). Parametrii ceruţi au vizat printre altele potenţialii parteneri, surse de finanţare, impact preconizat și riscuri aferente.

„Această deschidere către instituţiile menţionate a fost gândită foarte bine şi am început deja să primim multe răspunsuri, care cu siguranţă vor contribui la o evaluare a situaţiei curente, cât mai precisă şi la conturarea unei strategii durabile de dezvoltare până în anul 2020. Este foarte important ca în această strategie zona periurbană să fie atrasă şi cointeresată, astfel încât să participe activ la dezvoltarea acestui pol urban. De asemenea, e important ca viziunea să fie într-un sens larg şi inovator, trecând peste anumite blocaje, astfel încât Timişoara să se poată extinde ca şi dezvoltare periferică, iar unităţile din jur să beneficieze direct sau indirect de această extindere. Reţelele edilitare sunt foarte importante, unele ar trebui scoase în afara Timişoarei, anumite platforme industriale de la periferie întărite, aspectele de mediu, cum ar fi centurile verzi, să fie implementate, transportul să fie favorizat şi forţa de muncă să fie cât mai mobilă. Nu în ultimul rând, calitatea vieţii în acest pol urban de creştere trebuie să fie mai ridicată, pentru că să existe toate precondiţiile pentru a îndeplini acest deziderat: locuri de agrement, aer curat, şi petrecerea timpului liber, zona de servicii îmbunătăţită”, spune Marian Vasile.

Concret, Coltermul a propus pe termen mediu şi lung crearea unei noi centrale în zona de Nord a Timişoarei sau a unei staţii de pompare în zona mediană a Timişoarei. Unele instituţii au trimis proiecte în curs, Retim – staţia de compostare, alte instituţii, diverse facilităţi de manifestare culturală, proiecte individuale de reabilitare a şcolilor, modernizarea unor parcuri, creşterea calităţii serviciilor în spitalul Victor Babeş, amenajare pieţe, tehnopol – parc regional de cercetare-dezvoltare, implementarea şi refuncţionalizarea inelelor de transport ale Timişoarei, eficientizarea energetică a clădirilor publice, locuinţe sociale, diferite sisteme de creştere a siguranţei cetăţeanului.

„Noi trebuie să prindem aceste proiecte pe strategie. Fără prinderea lor pe strategie ele nu vor putea fi finanţate. Această strategie va fi supusă, înainte de aprobare, dezbaterii publice, astfel încât să fie reprezentativă pentru toţi actorii societăţii”, spune Marian Vasile.

Sursa: http://www.tion.ro/polul-de-crestere-timisoara-cum-se-va-dezvolta-orasul-si-localitatile-periurbane-in-urmatorii-ani/1449853

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.