Prima Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei, aprilie 2015

Prima Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei, aprilie 2015

În data de 8 aprilie 2015 a avut loc prima Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic (CCE) al Timișoarei, organism pe care l-am înființat și a cărui activitate o coordonez, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economică a Timișoarei și, foarte important, la facilitarea dialogului interinstituțional, care din păcate a fost mult prea ineficient în ultimii 10 ani.

CCE își propune să fie un liant între instituțiile publice și private cu profil economic, societatea civilă și administrația publică locală.

În această idee, am invitat să facă parte din CCE aproximativ 100 de entități reprezentative ale orașului, de la reprezentanți ai societăților din subordinea Primăriei Timișoara la șefi ai unor instituții bancare, reprezentanți ai clusterelor, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ai cluburilor oamenilor de afaceri (inclusiv reprezentanți ai companiilor multinaționale), ai universităților și ai unor importante organisme dedicate dezvoltării economice, cum sunt Agenția pentru Dezvoltare Regională V Vest, Agenția de Dezvoltare Economică Timiș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș ș.a.

CCE își propune, de asemenea, să creeze cadrul și premisele abordării bidirecționale a oportunităților și necesităților Timișoarei, printr-o armonizare a priorităților definite de Consiliul Consultativ Economic cu cele asumate de domnul primar Nicolae Robu.

Am încredere că o astfel de abordare se va dovedi benefică pentru Timișoara, cu atât mai mult cu cât armonizarea proiectelor administrației publice cu nevoile cetățenilor se poate produce numai prin cunoașterea nemijlocită a realității, sub presiunea exigențelor mediului economic și social.

Am solicitat, de aceea, sprijinul și implicarea în acest Consiliu a societății civile, care cred că trebuie să dobândească în Banat mai multă forță în a-și susține punctele de vedere și necesitățile în fața factorilor de decizie din administrația publică de la nivel local și central.

În cadrul CCE al Timișoarei s-au constituit nouă grupuri de lucru, fiecare gestionat de către un vicepreședinte, membru al Biroului Permanent. În responsabilitatea acestor reprezentanți ai grupurilor de lucru intră fundamentarea unui portofoliu din care vor fi derivate ulterior proiectele de prioritate zero pentru Timișoara.

CCE și-a definit în cadrul acestei reuniuni și principalele domenii de activitate, care vizează afacerile, relațiile externe și urbanismul, precum și energia, transporturile, turismul, învățământul și facilitățile de petrecere a timpului liber.

Printre obiectivele care au fost stabilite în cadrul acestei prime ședințe a Adunării Generale a CCE al Timișoarei s-au numărat identificarea unor modalități de sprijinire a antreprenoriatului local, debirocratizarea administrației publice locale, susținerea principiilor guvernării deschise (mai cu seamă a furnizării datelor publice) în actul de administrație, definirea portofoliului de proiecte care să fie susținute pe Polul de Creștere Timișoara, incluzând așadar și comunele din zona periurbană.

În cadrul întâlnirii, primarul Timișoarei, domnul Nicolae Robu, și-a prezentat viziunea cu privire la dezvoltarea Timișoarei și la rolul și necesitatea specializării inteligente în acest demers, pe baza analizei sectoarelor și domeniilor cu rezultate și potențial ridicate.

De asemenea, domnul primar a subliniat importanța definirii, cu ajutorul CCE, a unei strategii coerente de dezvoltare a municipiului Timișoara și a zonelor limitrofe, evidențiind printre altele oportunitățile legate de turism, domeniul construcțiilor, dar și atenția sporită care trebuie acordată protecției mediului.

Timișoara, 8 aprilie 2015

Referințe media:

Prima Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei!

Consiliul Consultativ Economic al Timişoarei a început să funcţioneze. Se caută soluţii pentru cazarea muncitorilor din alte oraşe

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.