Am fost desemnat administratorul public al anului 2022 în România

Spre finalul anului 2020, acceptam să devin administrator public al județului Timiș. Cu un bagaj solid de cunoștințe și experiență în administrația publică locală, am pornit pe acest nou drum cu încredere. Am știut de la bun început că implicarea mea în acest domeniu era mult mai mult decât o carieră, era șansa de a face o schimbare reală, de a contribui la binele comunității mele și de a lăsa în urmă ceva pozitiv. Rezultatele au fost vizibile și am reușit să pun o piatră de temelie la reformarea sistemului public, acest lucru devenind vizibil la nivel național. Cu bucurie am primit distincția „Administrator public al anului 2022”, titlu care încununează performanțele echipelor din Consiliul Județean Timiș pe care le-am coordonat.

700 de administratori publici din România, perseverenți și care au dovedit rezultate remarcabile în comunitățile din care fac parte au fost monitorizați de către Asociația Administratorilor Publici din România. În luna mai a anului 2023 am aflat că, dintre toți acești oameni valoroși, eu sunt cel care a fost distins cu titlul de „Administrator public al anului 2022”. A primi acest titlu a fost o adevărată împlinire, care mi-a întărit încă o dată convingerea că am reușit, alături de colegii mei, să adăugăm un plus de valoare vieții timișenilor. Iar acest lucru a fost posibil doar prin eforturi susținute și muncind cot la cot – de multe ori până noaptea târziu – pentru ca proiectele începute sa fie finalizate la timp și calitativ.

În contextul în care încrederea cetățenilor în persoanele ce lucrează în administrație este foarte scăzută, ne-am propus să nu înregistrăm eșecuri și am reușit acest deziderat, pentru că ne doream ca cetățenii să realizeze că se poate performa în sectorul public, că CJT deține un aparat administrativ profesionist. Am dorit ca cetățenii să realizeze că știm să atragem fonduri nerambursabile și să implementăm proiecte. Nu a fost ușor, dar nu ne-am dat bătuți în ciuda tuturor provocărilor apărute inevitabil din strădaniile de a reforma sistemul și din relația cu mediul politic. 

Funcția de administrator al județului m-a poziționat în centrul majorității acțiunilor deprinse pentru implementarea diverselor proiecte. Coordonam direct echipele din CJT și purtam discuții de mijlocire cu primăriile din județ sau firmele contractate pentru implementarea inițiativelor. Toate acestea m-au determinat să mă comport adaptat, tratând diferit fiecare situație: uneori ferm, dar motivațional, alteori distant, dar diplomat, însă totdeauna suportiv, cu convingerea că un manager trebuie să producă rezultate bune în orice context dat. Împreună cu oamenii alături de care am lucrat, colegi sau colaboratori, am impus repere de moralitate, am stabilit reglementări clare pentru eficientizarea activității și creșterea probabilității de succes, am încurajat inițiativa, am promovat stabilitatea și principiul țintelor atinse, urmărind în permanență ca parcursul nostru profesional să întărească încrederea în instituție și în profesioniștii din administrația publică.

Recunosc că am fost surprins în momentul în care reprezentanții AAPRO m-au anunțat că voi primi acest titlu atât de important, mai ales că alegerea a fost făcută la nivel național, însă știu cât de greu a fost să ajung aici. Acest premiu reprezintă o validare a eforturilor depuse. Este un semn că eforturile au fost văzute și apreciate, ceea ce mă determină să performez la fel și pe viitor – eficient, cu determinare și pasiune, mereu în slujba cetățeanului.

Ca un scurt rezumat al activității de administrator public, menționez că am reușit finalizarea cu succes a 8 proiecte în valoare de 125 milioane lei: extindere și modernizare UPU, modernizare DJ693, modernizare DJ593, construire punct muzeal sanctuar neolitic Parța, reabilitare canal Bega, elaborare strategie județeană de dezvoltare, dotare anti-covid a centrelor DGASPC și a școlilor speciale (ambele contractate în 2021 și 2022). De asemenea, am gestionat 12 proiecte, aflate deja în derulare, în valoare de 277 milioane lei, majoritatea urmând a se finaliza în anul 2023: construire maternitate nouă, reabilitare conac Mocioni (contract 2021), elaborare documentație tehnică pentru un nou racord la autostrada A1 (contract 2021), implementare platformă digitală interoperabilă (contract 2022), reabilitări și construire centre / case / clădiri pentru DGASPC și școlile speciale, modernizare 2 drumuri județe majore, planuri pentru tranziție la energie verde (contract 2022). În plus, alte 10 proiecte noi au fost contractate și demarate în anii 2022-2023, în valoare de 260 milioane lei nerambursabili pentru Timiș și 640 milioane lei nerambursabili pentru parteneri: restaurare parțială a Castelului Huniade – PNRR, renovare energetică moderată corpuri imobile, 470 km piste de biciclete, de asemenea alte cereri de finanțare pentru obiective adiționale fiind deja depuse sau în pregătire.

Mai jos țin țin să afișez raportul meu de activitate pentru perioada Nov 2020 – Mai 2023, postat public și necontestat de nimeni, care în fapt a stat la baza recunoașterii profesionale acordate de AAPRO.

 

RAPORT DE ACTIVITATE, NOV 2021 – MAI 2023

ADMINISTRATORUL PUBLIC AL JUDEȚULUI TIMIȘ

 

Notă: Rezultatele prezentului raport sunt verificabile și cuantificabile în integralitate, ele fiind detaliate în dările de seamă regulate pe care le-am postat de-a lungul timpului (ex.: www.facebook.com/iDezvoltare.RO/posts/772919093688430). În cele ce urmează, am punctat în special rezultatele concrete, fără să menționez de asemenea abordările adoptate, provocările și greutățile ce le-am întâmpinat, specifice administrației publice din România.

 

###  MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FONDURI NERAMBURSABILE  ###

– Finalizare cu succes a 8 proiecte (125 milioane lei): extindere și modernizare UPU, modernizare DJ693, modernizare DJ593, construire punct muzeal sanctuar neolitic Parța, reabilitare canal Bega, elaborare strategie județeană de dezvoltare, dotare anti-covid a centrelor DGASPC și a școlilor speciale (ambele contractate în 2021 și 2022);

– Gestionare a 12 proiecte, în derulare (277 milioane lei), majoritatea urmând a se finaliza în anul 2023: construire maternitate nouă, reabilitare conac Mocioni (contract 2021), elaborare documentație tehnică pentru un nou racord la autostrada A1 (contract 2021), implementare platformă digitală interoperabilă (contract 2022), reabilitări și construire centre / case / clădiri pentru DGASPC și școlile speciale, modernizare 2 drumuri județe majore, planuri pentru tranziție la energie verde (contract 2022);

– 10 proiecte noi contractate și demarate în anii 2022-2023 (260 milioane lei nerambursabili pentru Timiș, 640 milioane lei nerambursabili pentru parteneri): restaurare parțială a Castelului Huniade – PNRR, renovare energetică moderată corpuri imobile (8 proiecte), 470 km piste de biciclete;

– Notă privind lărgirea și modernizarea DJ 691 Timișoara – autostrada A1 (51 milioane lei / execuție lucrări): contract de execuție reziliat – au fost depășite ulterior toate obstacolele: expertiză / reconceptualizare / actualizare PT / obținere finanțare nerambursabilă suplimentară (x milioane lei) / lansare execuție în 2023, control AM, inițiere instanță;

– Notă privind construirea / reabilitarea centrelor și caselor familiale DGASPC de la Periam, Gavojdia și Lugoj: cele trei contracte – reziliate în anul 2021 – au fost relansate cu succes în execuție și vor fi finalizate în 2023;

– Pregătire preluare de la CNAIR a proiectării + execuției lucrărilor pentru un racord nou la autostrada A1 (al doilea), concretizată în 2023 (110 milioane lei);

– Multiple intervenții pentru rezolvare situații: modificare soluții tehnice, mărire prețuri, lipsă capacitate constructori etc. (ex. 3 proiecte deblocate din impas major: punct muzeal Parța, centru de formare profesională continuă, liceu Iris);

– Niciun eșec, deși perioadă de criză multiplă (financiară, de furnizare, pandemică etc).

 

###  CONCEPTUALIZĂRI ȘI ATRAGERE DE FONDURI NERAMBURSABILE  ###

˗ Înființarea și operaționalizarea echipei dedicate atragerii fondurilor;

– Proiecte contractate / cereri de finanțare admise (287 milioane lei pentru Timiș și 640 milioane lei pentru parteneri). Evidențieri (au fost menționate în secțiunea anterioară): restaurare parțială a castelului Huniade – PNRR, reabilitare conac Mocioni, construire piste de biciclete 470 km, renovare energetică clădiri, implementare platformă digitală interoperabilă;

– Proiecte precontractate / cereri de finanțare admise cu condiția depunerii ulterioare a PT (87 milioane lei): reabilitare castel Huniade – PNCCRS și ROHU, reabilitare sediu central al Bibliotecii Județene Timiș (monument) – PNCCRS;

–  Cereri de finanțare depuse (34 milioane lei): mobilier și echipamente IT pentru dotarea a 24 de unități școlare, documentație tehnică pentru modernizarea DJ 691 nod A1 până la limita cu județul Arad, stații de încărcare a vehiculelor electrice pentru 11 unități administrativ-teritoriale, piste de biciclete pe traseul EuroVelo 13, sistem de protecție civilă inteligentă, soluții pentru contracararea poluării aerului inclusiv folosind drone;

– Cereri de finanțare în pregătire: microbuze electrice pentru transport școlar, sediu nou pentru Centrul Școlar “Dumitru Ciumăgeanu”, racord nou la autostrada A1;

˗ Crearea unei bănci de idei proiecte (peste 100) și a fișelor de proiect (ex. 15 fișe depuse pe PNRR în februarie 2021, zonă camping pentru rulote, restaurare biserică de lemn a Muzeului Satului Bănățean);

– Gestionarea conceptului pentru construirea unui ”parc tematic inovativ”: temă de proiectare, identificare și demersuri pentru obținere parcele pretabile, identificare surse de finanțare, depunere fișe de program PNRR;

– Susținerea structurilor CJT (altele decât SMP) pentru identificarea și obținerea finanțărilor nerambursabile, de ex. pentru Compartiment de Mediu;

– Obținere de alte surse de finanțare, ex. promovarea circuitului gastronomic Margina.

 

###  INVESTIȚII DIN BUGET PROPRIU  ###

> PERIOADA NOV 2021 – MAI 2022:

˗ Reabilitarea căii ferate Timișoara-Reșița (contract SPF + SF + servicii, 12.7 mil. lei): caiet de sarcini, acorduri/protocoale de colaborare, achiziție, demarare SPF (apoi predare către alt coordonator);

˗ Sediu nou CRAE Speranța (10.6 mil. lei): caietul de sarcini, demarare licitație lucrări;

˗ Bazin didactic de înot Jimbolia (aprox. 11 mil. lei): contract proiectare-execuție, ordin de începere;

˗ Centrul de recuperare Lovrin: avizare minister, caiet de sarcini, lansare achiziție SF;

– Gestionarea relației cu CNI privind construirea centrului de interconectare a clădirilor și serviciilor Spitalului Județean Timiș;

˗ Brand economic al județului, precum și studiu privind implementarea economiei circulare în județ: caiete de sarcini, suport până la recepționare, predare responsabilitate către structurile CJT;

– Gestionarea altor investiții și activități aferente, în diverse faze, ex. reabilitare castel Huniade, întreținere deponeu ecologic Ghizela, construire parcare în Parcul Industrial Tehnologic Timișoara, reabilitare sistem de climatizare a Palatului Administrativ, verificarea construcțiilor cultelor religioase (inclusiv decontare), construire utilități clădiri ANL, construire parcare centrală Timișoara;

– Introducerea și aplicarea mecanismului de lucru pe GDrive pentru programul anual de investiții al CJT, folosirea notelor de progres, calcularea regulată a execuției bugetare aferente;

– Gestionarea activităților administrative specifice investițiilor pentru aparatul propriu și instituțiile subordonate și finanțate (după caz): gestionare permanentă a listei de investiții, suport pentru instituțiile subordonate, achiziții publice pentru instituții finanțate, relație cu Trezoreria, îmbunătățire fișe de post etc.;

> PERIOADA IAN 2023 – MAI 2023:

– Identificarea soluțiilor și demararea deblocării diverselor spețe investiționale pentru: castelul Huniade, centrul de legume-fructe Tomnatic, bazinul didactic de înot de la Jimbolia, sistemul de aer condiționat al Palatului Administrativ, parcarea din centrul Timișoarei ș.a.

– Urmărirea lucrărilor și a elaborării documentațiilor tehnice pentru următoarele investiții: sediu nou centru de recuperare Speranța, utilități blocuri ANL, demolare clădiri ale fostei unități militare din Giroc, centrul de recuperare de la Lovrin ș.a.

– Obținerea în continuare a avizelor pentru demolarea și construirea noului stadion al CJT;

– macro-gestionarea a investițiilor din fonduri nerambursabile dedicate Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023: introducere planificator activități, ședințe de accelerare și consultanță, raportări către minister;

– Gestionarea activităților administrative specifice (idem, ca în secțiunea anterioară).

 

###  DIGITALIZARE, TELECOMUNICAȚII, AUDIO-VIDEO  ###

˗ Crearea și îmbunătățirea permanentă a sitului web/portalului nou al CJT, susținerea altor inițiative similare (ex. pentru instituții subordonate);

– Crearea platformelor web pentru bugetare participativă, agendă culturală, agendă sportivă, gestiune profesionistă a patrimoniului CJT ș.a. (inclusiv actualizări ulterioare);

˗ Implementarea platformei digitale integrate a CJT (din buget propriu – 1 milion lei) pentru managementul documentelor și fluxurilor, oferirea de date publice, calcularea statisticilor etc. – investiție în derulare / etapa 4;

˗ Implementarea unei platforme digitale interoperabile (cu fonduri nerambursabile POCA, 3 milioane lei) pentru facilitarea relației cu terții (persoane fizice și juridice) și retrodigitizarea unei părți din arhiva CJT – proiect în derulare / etapa 3;

˗ Instalarea unui sistem de supraveghere video pentru Bastionul Theresia și Palatul Administrativ (450 de mii lei);

˗ Modernizarea camerei serverelor (1.5 milioane lei): echipamente hardware și software, sistem de climatizare special, sistem de stingere cu gaz, ș.a.;

– Modernizarea infrastructurii de rețea internet, inclusiv WIFI;

˗ Înnoirea echipamentelor și licențelor IT&C: zeci de computere noi, semnături digitale, camere web, imprimante economice, UPS-uri, MS Visio, Acrobat Pro, aplicație pentru devize, aplicație pentru gestiune contabilă și venituri, echipamente audio-video, componente etc.;

˗ Contractarea de servicii mai avantajoase, ex. telefonie mobilă și internet;

˗ Eficientizări și protecția mediului: folosire hârtie ecologică, optimizarea rețelei de imprimante, alte măsuri;

˗ Reactivarea a 6 info-chioșcuri digitale în spațiile publice din Timișoara;

˗ Introducerea de la începutul mandatului a muncii digitale, paralelizate & la distanță: folosire Google Drive, digitalizare fluxuri de activitate, valorificare facilități Outlook etc;

– Prestare activități-suport pentru toate structurile CJT, inclusiv instituții subordonate;

– Alte activități importante: migrare platformă financiară pe serverele CJT.

 

###  ASISTENȚĂ SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI ȘI ÎNVĂȚÂMÂNT SPECIAL  ###

˗ Achiziționarea a 800 de tablete, computere, laptopuri, video proiectoare pentru școlile speciale (2 milioane de lei);

˗ Gestionarea programului cu fonduri nerambursabile ”lapte, corn și fructe” pentru școlile județului Timiș (cu fonduri nerambursabile), fără sincope și corecții financiare;

– Contractare și implementare proiecte cu fonduri nerambursabile pentru majoritatea școlilor speciale (vezi secțiuni anterioare): reabilitare clădiri, eficientizări energetice, echipamente anti-covid; construire clădire nouă pentru centru D. Ciumăgeanu (se va depune în curând);

– Derularea cu succes a programului de finanțare a spitalelor județului Timiș privind achiziția de echipamente, inclusiv efectuarea controalelor aferente (2.6 milioane lei);

˗ Crearea și implementarea planului județean de reorganizare a centrelor neconforme DGASPC (explorare imobile noi potențiale, transfer în proprietate, investiții și reparații, relocare angajați, relocare beneficiari, licențieri etc.); reorganizarea a 2 dintre cele 4 centre neconforme DGASPC (multe resurse, dependențe și proceduri implicate); inaugurarea centrului nou de la Tomești (900 mii lei pentru lucrări și dotări); notă: am coordonat direct DGASPC Timiș în perioada Feb 2022 – Oct 2022 și anumite activități comune în perioada anterioară;

˗ Preluarea și integrarea căminului de persoane vârstnice de la Jimbolia (dpdv. uman, financiar, patrimonial ș.a.m.d.); demararea reorganizării imobilelor pentru a găzdui și alte servicii;

– Rezolvarea provocărilor curente privind creșterea prețurilor de piață pentru cele 32 de centre și căsuțe familiale DGASPC;

˗ Relansarea demersurilor de externalizare a serviciilor sociale;

˗ Optimizări financiare și de resursă umană (de formă și fond) în cadrul întregii organigrame DGASPC.

 

###  BUGET-FINANȚE  ###

˗ Întocmirea și rectificarea bugetului pentru anii 2021-2023 pentru aparatul de specialitate, instituțiile subordonate și cele finanțate (ex. Spital Județean, ISU);

˗ Introducerea bugetului participativ în CJT: alocare 1 milion lei și definire concept în 2021, creare regulament și website, susținere comisie de selecție, demarare implementare proiecte; îmbunătățire concept în 2022 (am predat apoi responsabilitatea);

˗ Definirea și supunerea la vot a Programului de Dezvoltare Județeană în anul 2021 (pentru orientarea strategică a investițiilor primăriilor finanțate de CJT);

˗ Identificarea unor noi surse de venituri și persuadarea obținerii acestora;

˗ Pregătirea și susținerea auditurilor Curții de Conturi, tratarea măsurilor aferente (inclusiv a celor istorice);

– Introducerea unor mecanisme de monitorizare-control și optimizare cheltuieli (ex. pentru achiziții directe, asociații de dezvoltare, întreprinderi publice ale CJT);

˗ Activități de mediere și executare silită;

– Pregătirea diverselor proiecte HCJ, ex. pentru stabilirea tarifelor și taxelor anuale;

– Activități contabile curente (inclusiv preventive / corective), semnare ordonanțări de plată;

– Crearea situației angajamentelor financiare pentru anii 2022-2024 (pentru prima dată în CJT);

– Pregătirea viitoarelor proceduri de contractare credit în anul 2023;

– Integrare e-factura în activitatea CJT.

 

###  OBIECTIVE, REGLEMENTĂRI, AUDIT, ÎMBUNĂTĂȚIRI  ###

˗ Setarea obiectivelor generale pentru întreg mandatul 2020-2024;

˗ Setarea obiectivelor strategice 2021-2022 pentru structurile CJT, de tip SMART (incl. cuantificabile); evaluarea îndeplinirii obiectivelor pentru anii 2020 și 2021;

˗ Crearea atentă a registrului riscurilor pentru structurile CJT (incluzând măsurile aferente);

˗ Pregătirea și urmărirea aplicării planului de audit pentru 2021 și 2022; organizarea primei misiuni de consiliere privind planificarea și organizarea activităților CJT;

˗ Setarea și activarea Corpului de Control al președintelui;

˗ Reformarea sistemului de proceduri: introducerea unui model care a redus textul cu peste 50% și a impus mai multă claritate;

– Crearea și/sau actualizarea a peste 100 de proceduri;

˗ Refacerea din temelii a Regulamentului privind circuitul documentelor (cu triplarea numărului de reglementări aferente); actualizarea regulamentului;

˗ Crearea regulamentelor de funcționare ale Comisiilor Tehnico-Economice CJT (cea standard, respectiv pentru proiectele de 10+ milioane euro);

˗ Inițiativa ”Informații reutilizabile”: crearea conceptului și regulamentului (10 arii de intervenție), demararea implementării;

– Emiterea a 18 note interne ale administratorului public pentru reglementarea unor cadre de lucru, ex. cu privire la urmărirea contractelor (implicând centralizări, sinteze și îmbunătățiri);

– Îmbunătățiri punctuale (introducere formulare și statistici) privind lucrul cu GDrive, semnarea contractelor și actelor adiționale, monitorizarea achizițiilor de bunuri și mijloace fixe etc.;

˗ Introducerea planificatoarelor și planurilor de acțiune / checklist pentru structurile tehnice și de management al proiectelor;

– Îmbunătățirea managementului proiectelor cu fonduri nerambursabile: digitizare și stocare documente, completarea și armonizarea fișelor de post, folosire formular minute / checklist pentru organizarea ședințelor, întărirea notificărilor etc.;

– Îndrumarea instituțiilor subordonate privind îmbunătățirea sistemului de control intern managerial;

– Creare strategie anticorupție, listă de riscuri și măsuri aferente;

– Regândirea a 10 proceduri-pilot pentru transpunerea fluxurilor și formularelor aferente în noua platformă digitală integrată a CJT (în implementare);

˗ Alte îmbunătățiri, inclusiv determinate de Comisia de Monitorizare (al cărei președinte am fost 2.5 ani).

 

###  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  ###

˗ Evaluarea angajaților după un sistem nou, față în față; ședințe dedicate cu șefii tuturor structurilor;

˗ Pregătirea, supunerea la vot și punerea în aplicare a reorganizărilor aparatului de specialitate CJT (inclusiv actualizare ROF și fișe de post);

˗ Introducerea unui program de instruire a managerilor;

– Instruirea personală a unor echipe ale CJT;

– Introducerea obligativității identificării și evaluării riscurilor ce țin de competența profesională, aplicarea măsurilor aferente;

– Introducerea rapoartelor săptămânale de activitate (sau cu altă regularitate), pentru o anumită perioadă;

˗ Gestionarea spețelor ce țin de performanță, etică, incompatibilități, conflicte de interese, comisie paritară, sindicat etc.;

˗ Organizarea activităților specifice: avize, concursuri, promovări, transferuri, interimate, mutări, măsuri corective / disciplinare etc.;

˗ Gestionarea alocării birourilor, abonamentelor de telefonie, parcărilor și a altor instrumente de lucru;

– Negocierea și actualizarea Contractului Colectiv de Muncă;

˗ Asigurarea suportului de specialitate pentru instituțiile subordonate;

˗ Asigurarea continuității activității în condițiile pandemiei Covid, fluctuațiilor de personal și altor provocări.

 

###  ACHIZIȚII PUBLICE  ###

– gestionarea tuturor activităților privind achizițiile publice: plan anual, referate de necesitate (aferente calității de ordonator de credite), strategii de contractare, anunțuri, rapoarte, contestații, cauțiuni, studii de preț și îmbunătățire a caietelor de sarcini, spețe speciale etc.

 

###  ALTE ACTIVITĂȚI  ###

˗ Reactivarea întreprinderii publice Ruwatim SMDP SRL a CJT (demersuri în AGA și plenul CJT), reglementarea colaborării cu CJT, gestionarea unor spețe comune;

˗ Contribuirea la diverse demersuri CJT, ex. conceptualizarea unei parcări noi a Spitalul Județean, actualizarea ghidului Timcultura 2022, gestionarea din perspectiva CJT a unor spețe aferente Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023;

˗ Demersuri pentru preluarea arhivei IPROTIM de către CJT;

– Tratarea diverselor spețe juridice la nivel CJT.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.