Criza Refugiatilor - Prima Iesire In Spatiul Public

Criza refugiaților în Europa – prima ieșire în spațiul public

28 august 2015

Criza refugiaților este o încercare majoră care stă în acest moment în fața întregii Europe.
Ca stat membru al Uniunii Europene, semnatar al acordurilor referitoare la drepturile omului și la dreptul internațional al refugiaților, România are datoria să respecte prevederile acestor tratate, care impun printre altele asigurarea sănătăţii, educaţiei şi a securităţii personale a tuturor cetățenilor.
Faptul că alte țări europene, care se confruntă în acest moment cu problema refugiaților, nu reușesc să facă față situației, în pofida mobilizării instituționale, dovedește că eforturile autorităților nu sunt de ajuns dacă ele nu sunt dublate și de sprijinul venit din partea societății civile.
În acest context european și internațional extrem de complicat, autoritățile române centrale și județene au datoria să conceapă un plan pragmatic de acțiune, pe care să îl pună urgent în aplicare, implicând în mod real societatea civilă încă de la faza de concepere.
Cred că este onest ca bănățenii și instituțiile din regiunea noastră să își adreseze următoarele întrebări: Este județul Timiș pregătit să facă față unui eventual aflux de refugiați? Suntem pregătiți din punct de vedere instituțional pentru a gestiona eficient o astfel de situație? Care este opinia cetățenilor din județul Timiș referitoare la criza refugiaților și cum ar trebui să ne raportăm la acest subiect din calitatea noastră de cetățeni ai unui stat european? Cât de pregătite se simt în acest sens autoritățile locale și județene? Care pot fi riscurile pe care le implică pătrunderea acestor refugiați pe teritoriul județului Timiș?
Orice abordare matură și responsabilă a acestei situații dificile nu poate exclude cooptarea cetățenilor în acest demers. La fel cum nu poate tergiversa identificarea de soluții sau cultiva temeri iraționale și lamentări, care pot lesne alimenta exacerbări primejdioase ale discursurilor cu conținut extremist.
Organizarea eficientă și asumarea de către fiecare instituție a rolului care îi revine în acest context reprezintă căile prin care România poate să demonstreze că este capabilă să își îndeplinească îndatoririle de stat membru al Uniunii Europene.
În momentul în care valul de refugiați va trece granițele României nu ne vom putea prevala de argumentația că am fost luați prin surprindere.

Criza Refugiatilor - Prima Iesire In Spatiul Public

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.