Conferinta Presa metropola - 1

Viziunea mea privind transformarea Timișoarei în metropolă

Evoluția unui oraș este determinată de existența unui concept unitar și integrat de dezvoltare, conturat pe termen mediu și lung.

Viziunea mea privind dezvoltarea județului nostru și a întregii regiuni prevede transformarea Timișoarei în metropolă, printr-un proiect gândit astfel încât, într-o manieră etapizată, să se creeze o aglomerare urbană cu un număr de locuitori estimat să ajungă la 1 milion de cetățeni, care să valorifice atuurile și potențialul Timișoarei, Aradului și al zonelor periurbane aferente. Construcția aceasta ar da naștere unui puternic pol urban al Europei, în centrul perimetrului București-Budapesta-Belgrad, creând totodată o contrapondere în raport cu Bucureștiul.

Acest proiect reprezintă una dintre prioritățile de lucru asumate de Consiliul Consultativ Economic al Timișoarei (CCE), organism pe care l-am înființat la începutul anului 2015 și a cărui activitate o coordonez.

Crearea ca primă etapă a metropolei Timişoara, alcătuită din municipiu şi zona lui periurbană, trasează o primă direcţie fermă de dezvoltare pentru viitor. Obiectivele pe care ni le propunem în acest sens trebuie să fie definite foarte clar încă de la început. Este nevoie ca acest proiect să fie analizat cu atenţie de către factorii de decizie implicați, la toate nivelurile. În cadrul acestui proces, implicarea societății civile va fi crucială pentru asumarea şi susţinerea paşilor de implementare.

Cadrul legislativ care să permită materializarea acestui proiect reprezintă un prim pas, care este unul dintre elementele-cheie. O variantă posibilă constă în derularea unui proiect-pilot, în premieră la nivel naţional, prin decizie guvernamentală sau parlamentară. Acesta ar trebui să permită integrarea localităţilor limitrofe şi sectorizarea Timişoarei, prin înfiinţarea de arondismente, după modelul francez, care să ofere posibilitatea rezolvării facile a chestiunilor administrative de către cetățeni, dar și realizarea unor proiecte de investiții care nu ar fi fost posibile cu bugetele limitate ale unităților integrate.

Alte demersuri, derulate în paralel, ar viza dezvoltarea binomului Timişoara-Arad, mai puternic şi ofertant în ochii oricărui partener internaţional interesat de angajarea unor proiecte de anvergură. Conectarea municipiului Lugoj la această construcţie va fi, de asemenea, importantă şi va produce efecte pozitive, pe numeroase paliere.

Printre avantajele materializării a unui astfel de concept, care are la bază modele de succes din lumea întreagă, se numără:

  • dezvoltarea generală durabilă, pe baza unor politici comune economice, sociale, teritoriale, arhitecturale şi de protecţie a mediului;
  • îmbunătăţirea infrastructurii de telecomunicaţii, drumuri, transport în comun, turism ş.a.m.d.
  • urbanizarea sincronizată şi armonioasă a teritoriului, de exemplu în ceea ce priveşte platformele industriale şi spaţiile verzi;
  • satisfacerea mai facilă a cerinţei de locuinţe;
  • distribuirea inteligentă a resurselor şi banilor, comunele cu venituri mici beneficiind astfel de această echilibrare;
  • creşterea puterii de negociere cu furnizorii de produse şi servicii, pe principiul ”volume mai mari, preţuri mai mici”;
  • creşterea gradului de atractivitate pentru investitori, cărora li s-ar oferi astfel o bază mai largă de selecţie pentru viitoarele investiţii;
  • atragerea mai facilă a creditorilor, partenerilor privaţi, finanţărilor europene;
  • înlăturarea timpilor de întârziere în implementarea proiectelor, pe fondul unei mai eficiente sincronizări a fostelor unităţi administrativ-teritoriale şi altele.

Valorificarea potențialului Timișoarei de a deveni un important hub de transport reprezintă, de asemenea, un atu semnificativ pentru dezvoltarea viitoare a acestei metropole, dar și a întregii Euroregiuni DKMT. Nu trebuie ignorat, de aceea, faptul că poziționarea Timișoarei în punctul de intersecție a unor importante culoare europene de tranzit – existente sau aflate în curs de implementare – reprezintă un avantaj, facilitând intensificarea schimburilor comerciale și generând prosperitate, așa cum se întâmpla, de altfel, și în trecut în punctele aflate la confluența traseelor caravanelor. Orașul nostru ar putea deveni astfel, prin realizarea în proximitatea sa a unui centru intermodal de transport (http://www.marianconstantinvasile.ro/centru-intermodal-remetea-mare-2014) și prin preluarea de către autoritățile locale a Aeroportului Internațional Timișoara, un hub de transport aerian, inclusiv înspre și dinspre Orient, așa cum arată studii realizate deja.

Consider, de aceea, că includerea Timișoarei: 1. pe traseul viitoarei Via Carpathia, menită în intenția inițiatorilor proiectului să străbată Europa de la Nord la Sud, făcând legătura între Lituania și Grecia, 2. pe traseul căii ferate între marile porturi Rijeka-Constanţa, 3. a viitoarei căi ferate de mare viteză plănuită să lege Parisul de portul Constanța (obiectiv pentru care am făcut lobby personal, în toamna anului 2013 – http://www.marianconstantinvasile.ro/tgv-urile-vor-trece-prin-timisoara-2014) și 4. a Coridorului IV Pan European (autostrada A1 în România) sunt elemente ce pot fi valorificate integral prin crearea acestei metropole.

Pe cei care se simt îngrijoraţi de potenţialele dezavantaje ale metropolizării Timișoarei îi îndemn să reflecteze cu pragmatism şi deschidere la faptul că, evaluate cumulativ şi pe termen lung, beneficiile unei astfel de transformări vor fi cu mult mai mari, în vreme ce pentru unele inconveniente anticipate, spre exemplu creşterea unor taxe sau apariţia unor intenţii de speculă imobiliară, vor putea fi identificate cu siguranţă soluţii.

Acestea sunt, expuse succint, beneficiile unui astfel de concept de dezvoltare. Este de asemenea important de menționat faptul că fie şi numai simpla angrenare a autorităţilor şi comunităţilor locale din Timișoara, Arad și zonele lor periurbane în direcţia definirii unor politici comune și conjugării eforturilor de dezvoltare, poate atrage schimbările majore pe fond, generând plusvaloare. Situația este comparabilă, spre exemplu, cu proiectul care vizează câştigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, unde competiția în sine şi implementarea proiectelor aferente vor produce efecte pozitive pentru întreaga noastră comunitate.

Marian-Constantin-Vasile-profil-Foto-Costi-DumaConferinta Presa metropola - 1

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.