Simpozionul internațional “Educația în spirit creativ și modern”, mai 2014

Simpozionul internațional “Educația în spirit creativ și modern” ediția a IV-a, organizat de Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”, a reunit numeroși reprezentanți ai sistemului de educație din Euroregiunea DKMT.

Am fost prezent la dezbateri, în calitate de vicepreședinte și reprezentant al Consiliului Județean Timiș, și mi-am expus punctul de vedere cu privire la necesitatea promovării învățământului dual în relație strânsă cu piața muncii și beneficiind de sprijinul și implicarea companiilor multinaționale și a IMM-urilor.

Am insistat, de asemenea, și asupra imperativului reprezentat de adecvarea ofertei actuale a sistemului educațional la exigențele pieței muncii. De altfel, există deja inițiative și proiecte locale care vizează dezideratul enunțat mai sus, chiar dacă, din păcate, acestea sunt insuficiente și este necesar să fie temeinic susținute, mai ales de către autoritățile publice locale și centrale.

Am amintit în expunerea mea și despre sistemul de premiere al Consorțiului Regional de Învățământ și Ocupare (CRIO) Vest a școlilor care încurajează viziunea, inovația, parteneriatele și utilizarea eficientă a resurselor, la concursurile organizate de acest consorțiu luând parte și Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” și am vorbit despre proiectele cu fonduri europene, cum este cazul proiectului Comenius, din care face parte și colegiul. Toate aceste demersuri și parteneriate merită încurajate, felicitate și multiplicate, prin eforturi concrete de finanțare și implicare, așa cum a fost în aceste cazuri contribuția Consiliului Județean Timiș la susținerea evenimentului.

Timișoara, 10 mai 2014

10346218_783382451673168_5060723245039980533_n  Simpozionul internațional Educația în spirit creativ și modern, mai 2014 3

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.