În CJT se lucrează în baza unei strategii de dezvoltare și de eficiență energetică, ambele realizate cu fonduri europene

O strategie pentru atingerea obiectivelor organizaționale și teritoriale este un necesar obligatoriu. Oferă direcție și coerență, practic reprezentând o harta care ghidează deciziile și acțiunile dintr-o instituție, fie ea publică sau privată. Am susținut total elaborarea unui asemenea document pentru Consiliul Județean Timiș, știind câte beneficii ar urma să aducă și cât de mult va conta în absorbția de fonduri europene. Mă refer aici la Strategia integrată de dezvoltare economică și socială a județului Timiș 2021-2027, a cărei prime sesiuni de lucru – care a reunit echipa CJT și consultantul contractat – am coordonat-o cu plăcere, ulterior implicându-mă direct în definirea acesteia

Încă de la finele anului 2021, CJ Timiș funcționează în baza acestui document, atât de important, realizat din bani europeni. Valoarea proiectului a fost de 564.000 lei, din care 553.000 fiind fonduri nerambursabile. În cadrul aceluiași proiect a fost realizată și Strategia de eficiență energetică a județului, un alt document esențial pentru obținerea de finanțări de la Uniunea Europeană și ghidarea CJT și a celorlalte unități administrativ-teritoriale în direcția obținerii autonomiei și sustenabilității energetice, oricare ar fi scopul măsurilor adoptate: producție din surse regenerabile, eficientizare energetică a clădirilor și instalațiilor, mobilitate verde ș.a.m.d.

Strategia de dezvoltare este realizată pentru perioada 2021-2027 și conține ingrediente pentru planificarea strategică și fundamentarea deciziilor pe termen lung.

În ceea ce mă privește, la începutul elaborării strategiei, spre finalul anului 2020, am propus acoperirea vizionară și pragmatică a următoarelor aspecte foarte importante pentru dezvoltarea județului nostru:

– Dezvoltare inteligentă

– Dezvoltare circulară și sustenabilă

– Dezvoltare rezilientă multidisciplinară

– Dezvoltarea coezivă

– Dezvoltare sectorială

– Specializare inteligentă

– Societatea cunoașterii

– Condiții de trai. Securitate și siguranță

– Identitate și sentiment de apartenență

– Colaborare locală, regională, națională și internațională

– Întărirea capacității administrative

– Dezvoltare teritorială

– Axele Timișoara-Lugoj și Timișoara- Arad

– Zonele metropolitane Timișoara și Lugoj

– Conurbația Ciacova-Deta-Gătaia

– Dezvoltarea urbană. Rețelele de orașe

– Dezvoltarea rurală. Rețelele de comune

– Arii cu potențial specific: montan, deluros, marginal canalului Bega etc.

În final, varianta aprobată de către plenul Consiliului Județean Timiș a fost aceasta și le mulțumesc tuturor celor implicați pentru colaborare: www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Vol.2.-Strategia_draft-final_FINAL_compressed.pdf.

Bineînțeles, strategia cuprinde și alte aspecte importante față de propunerile pe care le-am înaintat în 2020 și stă la baza investiţiilor multianuale şi la acțiunea de atragere de fonduri nerambursabile pentru a implementa proiectele planificate. Pentru fundamentarea acestora, am propus de la bun început colectarea de date și a propunerilor de dezvoltare de la toți reprezentanții comunităților timișene, fie ei aparținând instituțiilor publice, mediului de afaceri, universităților sau asociațiilor. Am primit feedback și am integrat propunerile relevante, armonizând-le cu concluziile analizei teritoriale și funcționale efectuate în prealabil de către consultant, precum și cu nevoile stringente și oportunitățile identificate. 

De la bun început am avut convingerea că prin definirea clară a priorităților pe termen lung, dar și a pașilor de parcurs, putem crea un cadru solid pentru succesul de dezvoltare și funcționare a județului Timiș. Acest document strategic a susținut semnificativ procesul de absorbție a fondurilor europene, rezultatele fiind notabile în doar doi ani de la elaborare, în perioada 2021-2023 CJT atrăgând peste 1 miliard de lei nerambursabili. Aceasta strategie va continua să reprezinte un instrument esențial în viitor pentru Consiliului Județean Timiș, iar exemplul nostru poate să servească drept model pentru primăriile din județ, încurajate să folosească și să se inspire din această strategie.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.