A treia Adunare Generală a Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei – proiecte și priorități, octombrie 2015

Consiliul Consultativ Economic al Timișoarei, organism din componența căruia fac parte 100 de instituții reprezentative ale mediului economic din municipiu, s-a reunit miercuri, 7 octombrie a.c., în cadrul celei de-a treia Adunări Generale de la înființare.
Cu acest prilej au fost reliefate o parte dintre aspectele asupra cărora se impune acționat cu prioritate pentru a permite implementarea unor proiecte care să îi asigure orașului nostru cadrul propice pentru evoluția sa viitoare.
Printre problemele evidențiate s-au numărat:
 • absența unei legi a parteneriatului public-privat
 • carențele de ordin legislativ care nu permit în acest moment asimilarea localităților periurbane în componența marilor orașe
 • nevoia de conectare a Timișoarei la cât mai multe coridoare importante de transport
 • nevoia refacerii conexiunilor aeriene ale Timișoarei cu Viena
 • necesitatea îmbunătățirii conectivității între Timișoara și Arad
 • existența pe raza județului Timiș de forță de muncă neactivată și căile posibile pentru includerea acesteia în circuitul legal al muncii
 • identificarea în mod realist a nevoilor actuale ale orașului în ceea ce privește direcțiile cele mai oportune de dezvoltare și estimarea necesarului de forță de muncă pe specializări, domenii de competență și calificări
Pe agenda discuțiilor CCE s-au aflat miercuri 12 proiecte, patru dintre acestea fiind desemnate și asumate drept prioritare de către Municipalitate: crearea metropolei Timișoara, Timișoara – Smart City, Timișoara – Oraș Verde și Îmbunătățirea sistemului de transport în județul Timiș și municipiul Timișoara pentru creșterea mobilității forței de muncă prin integrarea sistemelor intermodale și management al traficului.
Prin elaborarea și dezbaterea acestui portofoliu de proiecte, Consiliul Consultativ Economic își propune să definească și să traseze coordonatele de dezvoltare ale Timișoarei, prin crearea cadrului care să faciliteze colaborarea strânsă între cluburile de afaceri, clustere, agenții de dezvoltare, bănci, universități, reprezentanți ai corpului diplomatic ș.a.m.d.
În cele nouă grupuri de lucru care funcționează în acest moment în componența CCE (Clubul Oamenilor de Afaceri, ADETIM, ADR V Vest, CCIAT, OTIMM, UVT FEAA, UPT MPT, Bănci Comerciale și Clustere) au fost conturate în cursul acestui an următoarele proiecte:
 • Proiectul pilon de creare a metropolei Timișoara
 • Timișoara – Smart City
 • Timișoara – Oraș Verde
 • Îmbunătățirea sistemului de transport în județul Timiș și municipiul Timișoara pentru creșterea mobilității forței de muncă prin integrarea sistemelor intermodale și management al traficului
 • Brandul de dezvoltare economică a Timișoarei
 • Futuroscop Timișoara
 • Poligon agroalimentar legume-fructe
 • Observatorul regional al pieței de muncă
 • Centru de excelență pentru susținerea afacerilor, inovare și schimbări climatice
 • Locuințe colective pentru muncitori
 • Centru de excelență pentru educație colaborativă în învățământul superior
 • Fond public de investiții
 • Centrul regional pentru dezvoltarea turismului
Pentru fiecare dintre proiectele enunțate anterior au fost prezentate de către responsabilii din cadrul grupurilor de lucru evoluția și elementele de progres înregistrate față de anterioara Adunare Generală a CCE, desfășurată la jumătatea lunii iunie a.c.
Au fost identificate, de asemenea, potențiale surse de finanțare și s-a convenit asupra semnării în perspectivă a unor acorduri care să le asigure unora dintre proiecte șanse cât mai mari de materializare.
Astfel, în cursul lunii noiembrie va avea loc un eveniment comun la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice locale din Timișoara și Arad, inclusiv edilii celor două orașe. În cadrul acestei întâlniri se va semna un protocol de colaborare menit să stabilească direcțiile prioritare de acțiune pentru dezvoltarea în perspectivă a unui sistem urban integrat Timișoara – Arad.
Se intenționează să se recurgă la semnarea unui memorandum și în cazul unui alt proiect definit de CCE – Muzeul Anticipației Științifice Futuroscop, pentru care a fost identificat deja de către responsabilii de proiect un potențial investitor, fiind necesară însă, în prealabil, depășirea actualei inerții de la nivel național și crearea cadrului legislativ care să permită angajarea de parteneriate public-private.
Printre ideile interesante și utile aduse în discuție în cadrul acestei Adunări Generale a CCE s-au numărat, de asemenea, și:
 • implementarea unui sistem public de transport ecologic și acordarea de facilități pentru încurajarea transportului electric (în perspectiva aspirațiilor legate de implementarea proiectelor Timișoara – Oraș Verde, respectiv Timișoara – Smart City)
 • realizarea unui instalații de electroliză a apei, care să valorifice potențialul gropii de gunoi de la Parța, în scopul producerii de hidrogen, pentru alimentarea mașinilor nepoluante (în perspectiva implementării proiectului Timișoara – Smart City)
 • necesitatea stabilirii într-o manieră colaborativă a elementelor constitutive ale brandului CCE și a celui de dezvoltare economică a Timișoarei, prin sinergizarea demersurilor din cadrul tuturor grupurilor de lucru
 • orientarea obiectivelor pe care și le propune viitorul Observator regional al pieței de muncă în direcția deschiderii către sectoarele de activitate cu potențial de specializare inteligentă și crearea unui suport deliberativ axat pe producerea de valoare adăugată și creșterea atractivității locale
 • crearea unei strategii regionale de specializare inteligentă
 • construirea de locuințe colective pentru muncitori și atragerea în zonă de forță de muncă din regiune, în contextul în care, potrivit datelor statistice, rata șomajului în Banatul sârbesc se ridică la aprox. 25%
 • implementarea unei platforme online în cadrul proiectului Centru de excelență pentru educație colaborativă în învățământul superior care să permită universităților să își adecveze oferta educațională și să producă absolvenți în domeniile de interes pentru companiile care își desfășoară activitatea în zonă
 • crearea, în perspectivă, a unui fond public de investiții (legislația actuală nu permite, din păcate, crearea unui astfel de fond)
 • crearea unui centru regional pentru dezvoltarea turismului, care să contribuie la conturarea unei strategii turistice pe termen lung, care să angajeze colaborarea dintre sectoarele public și privat și care să definească riguros grupul-țintă căruia oferta turistică a Timișoarei i se poate adresa
 • consolidarea percepției despre Timișoara ca oraș al tehnologiei și științei, prin focalizarea interesului și creșterea atractivității pentru categoria persoanelor cu studii superioare.

Timișoara, 07 octombrie 2015

 

 

AG CCE - 4 AG CCE - 5

Sursa foto: Constantin Duma

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.