VIZIUNEA MEA PENTRU TIMIȘOARA

Dezvăluită în etape

Viziunea mea privind dezvoltarea Timișoarei este una integrată, corelând elementele ce țin de realitățile curente, potențialul de dezvoltare economică, socială și teritorială, documentele strategice definite de-a lungul timpului de specialiști și politicieni, precum și propriile mele idei privind valorificarea și ridicarea palierelor existențiale ale județului.

Definirea acestei viziuni, la fel ca și toate celelalte macro-concepte pe care le vizez, pornește de la o abordare de sus în jos, tratând mai întâi aspectele mari, iar apoi pe cele de detaliu. În cele de față voi expune o perspectivă macro asupra dezvoltării județului.

Această viziune, împreună cu viziunile și strategiile lansate de instituțiile responsabile de diverse resorturi, trebuie să fie corelate și dublate de o implementare eficace, bazată pe competență, integritate, disciplină și pragmatism, din partea aparatelor executive ale acestor instituții. Planurile concrete de acțiuni, conținând obiective clar definite, responsabili unici, termene etc și partea de monitorizare a efectelor acțiunilor sunt indispensabile pentru a pune în practică inițiativele decise.

Un aspect foarte important este de reliefat. Și anume implicarea reală în implementare a tuturor actorilor relevanți ai societății civile, mediului privat, mediului public și ai universităților, pentru a avea o susținere sănătoasă și mai ușor asimilabilă de către comunitate, chiar dacă acestă implicare necesită eforturi și timpi mai mari, generând însă beneficii indiscutabile pe termen mediu și lung.

Prin implicarea societății civile, a specialiștilor și politicienilor – tineri sau seniori, axați pe reforma sistemului în România și județ, în sensul îmbunătățirii lui, se va crea o presiune asupra structurilor existente, care, menținută cu perseverență și în sens constructiv, va conduce la o aliniere a sistemului la standardele înalte și la reformarea pas cu pas a acestuia, din temelii, bineînțeles preluând elementele bune deja existente.

Această reformă trebuie să pornească de la nivelul uman, conștient și să se propage până la nivelul entităților juridice, vizând inclusiv schimbarea legislației.

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Câteva considerente

În ceea ce privește dezvoltarea economică a Timișoarei, susțin și voi susține întotdeauna principiile sănătoase, ce țin de păstrarea și îmbunătățirea pieței concurențiale libere, cu intervenție minimă din partea administrației publice, care să pună la dispoziție infrastructura și instrumentele necesare pentru ca șansele antreprenorilor să fie egale, iar oportunitățile de dezvoltare multiple.

Avem nevoie însă, la nivel general, să ne identificăm răsunător și unic pe harta europeană și internațională, astfel încât să atragem parteneri puternici în proiectele majore legate de industrie, agricultură, comerț și servicii. Acest lucru se poate face implementând și promovând un brand public economic, pentru Timișoara, județ și regiune.

Multe principii de dezvoltare trebuie aplicate mai atent decât în trecut sau chiar de la zero, utilizând ca sursă de inspirație modelele internaționale de succes, adaptate la condițiile locale. De asemenea, inteligența de care dau dovadă românii e de pus în valoare, pentru crearea unor sisteme inovative care să implice atât aspectele manageriale și tehnice, cât și pe cele interinstituționale, cum ar fi crearea entităților juridice numite ”Grupări Europene pentru Cooperare Teritorială”.

Economia circulară, cu componenta verde, va putea conduce către o dezvoltare durabilă a societății noastre, eficientă la nivelul folosirii resurselor tot mai puține și a securizării celor critice, prin crearea de produse reciclabile și noi locuri de muncă. Reindustrializarea ecologică, încurajarea producției autohtone și diversificarea gamei de produse și servicii vor conduce cu siguranță la o situație stabilă, în orice condiții naționale și externe. De asemenea, specializarea inteligentă a unor zone ale regiunii, în jurul Timișoarei, Aradului, Lugojului ș.a.m.d în sensul folosirii atuurilor locale și generării efectelor sinergice cu celelalte zone, ar stabiliza și ridica și mai mult regiunea noastră. Atragerea investitorilor cu capital autohton sau străin este un deziderat ce trebuie susținut prin toate mijloacele posibile și prin instrumente ambițioase, cum ar fi înființarea unor centre de excelență pentru susținerea afacerilor și a unor fonduri publice de investiții. Valorificarea a ceea ce avem bun din zestrea autohtonă, patente, subansamble și produse competitive, servicii inovatoare, inteligență umană și instituțională etc. și internaționalizarea și scoaterea pe piața externă a acestora, sunt aspecte ce țin de eficacitate  și sunt categoric necesare.

În finalul expunerii acestor câteva aspecte ce țintesc dezvoltarea economică, mai adaug o precizare foarte importantă. Mentalitatea și atitudinea cetățenilor, a entităților private și instituțiilor publice e nevoie să se deschidă, să evolueze conștient și etapizat către noi concepte validate public la scară largă, prin asumarea tuturor etapelor managementului schimbării, astfel încât să ne putem desprinde de restul plutonului, îndrăznind noi experiențe cu grad acceptabil de risc. Un exemplu aș oferi în acest sens și anume atitudinea față de eșecul antreprenorilor aflați la început de drum, care în țările avansate determină o susținere prioritară și atentă a acestora pentru că se presupune că au învățat ceva din această experiență nefastă, prin urmare nu se recurge nicidecum la o izolare a acestor antreprenori. De asemenea, sechelele comunismului trebuie îndepărtate cât mai curând, neputându-ne crampona în trecut și stagna din aceste cauze. O reflectare a acestor efecte în societatea românească este teama de asociere, mai ales în agricultură, deși tendința la nivel mondial este orientată tocmai în acest sens, prin crearea de formule asociative și clustere, care impulsionează rezultele pozitive în mod accelerat.

DEZVOLTAREA SOCIALĂ

Câteva considerente

Din punct de vedere social, incluziunea tuturor grupurilor, etnice și confesionale, a persoanelor cu dizabilități sau cu șanse precare de afirmare, oferirea unor facilități care să determine această incluziune, de exemplu prin intermediul întreprinderilor sociale, organizarea manifestărilor culturale și artistice pentru conservarea identității și a sentimentului de apartenență, oferirea de modalități variate pentru petrecerea timpului liber în condițiile actuale de stres tot mai accentuat, asigurarea condițiilor de siguranță și confort cotidian în ceea ce privește accesul la utilități, ș.a.m.d. sunt aspecte extrem de importante pentru vitalitatea și sănătatea comunității noastre, care e obligatoriu să fie abordate la modul cel mai serios, prin măsuri pragmatice și cu monitorizarea continuă a efectelor.

De asemenea, este foarte important să se creeze premisele care să conducă la creșterea natalității în județul și regiunea noastră, având în vedere deficitul forței de muncă și îmbătrânirea treptată a populației în zonă și în Europa. Aceste politici de stimulare a sporului natural pot fi definite cu siguranță și puse în practică de către specialiști printr-o multitudine de facilități, vizându-se beneficiile pe termen lung ale acestui demers, în contextul european.

Foarte importante pentru palierul social sunt domeniile sănătății și învățământului. În ceea ce privește domeniul sănătății, autoritățile publice locale și județene sunt datoare să găsească soluții pentru a garanta tuturor cetățenilor servicii calitative gratuite, în timp util, într-un pachet de bază în primă fază, precum și o diversificare a acestora în perspectivă, prin construirea unor spitale noi și mai ales prin realizarea unei rețele distribuite de dispensare la nivelul localităților, prin accesarea fondurilor europene și motivarea cadrelor medicale profesioniste să activeze în Timișoara.

Învățământul și educația sunt pilonii care pot genera, alături de alți factori, evoluția sau involuția societății noastre.

Efectele globalizării, competiția tot mai acerbă la nivel economic, dezvoltarea foarte dinamică a tehnologiei, necesitatea asimilării corecte a informațiilor accesate nestingherit în mediul online etc, demonstrează importanța instruirii copiilor și tinerilor noștri, a nevoii de învățare continuă a tuturor cetățenilor activi, a necesității reconversiei profesionale, toate acestea canalizându-se într-un sens constructiv, democratic și evolutiv pentru societatea noastră. Monitorizarea acestui proces educațional și acționarea concretă în sens preventiv și corectiv sunt neapărat necesare, orice deviere putând duce la efecte cu impact semnificativ pe termen lung.

Un alt aspect esențial este acela de a oferi tinerilor modelele inspiraționale sănătoase și principii care să le ghideze parcursul prosper și autonom în viață, precum și prezentarea din timp a opțiunilor de dezvoltare și de adoptare a unei cariere vocaționale care să fie urmată cu pasiune și, nu în ultimul rând, a oportunităților și speranței pentru a rămâne în Timișoara.

DEZVOLTAREA VERDE

Câteva considerente

În ceea ce privește amenajarea teritoriului, aceasta trebuie să susțină în mod ecologic necesitățile și oportunitățile economico-sociale ale momentului, precum și proiecția în viitor a dezvoltării dorite. Sunt situații care trebuie urgent rezolvate, cum ar fi de exemplu cele legate de existența în continuare a unor cartiere mărginașe în care sunt îngrădite posibilitățile de afirmare ale comunităților locale.

Urbanizarea uniformă și inteligentă a teritoriului Timișoarei este esențială, în sensul urmăririi tendințelor naturale de dezvoltare, dar dar ținând cont totodată de principiul ”forma atrage fondul” și de rigorile necesare pentru un trai în consonanță cu natura, folosirea energiei regenerabile într-o măsură cât mai mare, gestionarea decentă a deșeurilor și valorificarea acestora în condițiile economiei circulare, precum și aplicarea unor soluții ecologice multivalente monitorizate atent.

Astfel, păstrarea și oferirea de condiții optime pentru dezvoltare socială și confort cotidian sunt categoric de dorit, în ceea ce privește amenajarea de spații verzi, descongestionarea traficului de persoane și mărfuri, eliminarea poluării fizice și fonice etc.

Un alt aspect de subliniat este că, în anumite situații, pentru a crea cadrul propice evoluției, sunt necesare măsuri ferme de deblocare a stărilor de fapt, chiar dacă populația va fi inițial reticentă. Mă refer aici la implementarea unor magistrale de transport și rețele edilitare, rezervarea în cadrul Planurilor Urbanistice Zonale pentru dezvoltarea ulterioară și crearea unor platforme-infrastructuri majore, măsuri care vor presupune inclusiv exproprieri sau alte demersuri legale în folosul comunității, ce trebuie obligatoriu să fie supuse în prealabil unor consultări publice reale.

DETALII

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ

Vizează leadership-ul comunitar, managementul integrat și performant, centrele de susținere a activităților urbane, asigurarea transparenței administrative, sistemele moderne pentru plăți și taxe, tratarea optimă a cererilor rezidenților, sesizarea problemelor și trimiterea sugestiilor din partea populației, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și co-creare, sistemele integrate pentru gestionarea situațiilor de criză, procesele pentru administrare publică ș.a.

COLABORAREA INSTITUȚIONALĂ vizează colaborarea simbiotică și fructuoasă cu comunele din zona peri-urbană / Consiliul Județean Timiș / conurbația Timișoara-Arad / rețelele naționale și internaționale de orașe / organizațiile ce susțin dezvoltarea urbană modernă, precum și promovarea comună și de impact prin folosirea tehnologiilor și abordărilor inteligente

PRINCIPII: modernizare împuternicire colaborare performanță amabilitate

 • Excelență profesională

  Obținută prin valorificarea ”angajaților la locul și momentul potrivit”, evaluări anuale profesioniste, programe de instruire urmărite atent, mentorat, conlucrare, ghidaj în baza procedurilor modernizate (model RASI) și a platformelor digitale ș.a.

 • Obiective strategice coerente

  Definite la nivel instituțional, departamental și individual după tipologia SMART, integrate în sistemul măsurilor operative, urmărite și adaptate profesionist de-a lungul mandatului și prezentate public în mod regulat ca grad de îndeplinire..

 • Performanță operațională

  Susținută prin platforme de corelare a activităților, atragerea de finanțări nerambursabile, colaborare foarte bună cu toate instituțiile publice și private, atenție la detalii, valorificarea înțeleaptă a bunurilor în folosul comunității și lucru profesionist.

Măsuri prioritare

Obiective clare și indicatori asociați, digitalizare, reformare sistem de proceduri, motivare, colaborare, reformarea societăților comerciale,

STRATEGIE ȘI TACTICĂ PENTRU REFORMĂ:

Aplicarea rețetei de succes folosită la Consiliul Județean Timiș în perioada 2020-2023, pentru portofoliul (relevant) de care am răspuns direct: resurse umane, control intern managerial, digitalizare, investiții, fonduri europene, buget-finanțe, achiziții și anumite programe de finanțare nerambursabilă.

ECONOMIE

Economie prosperă

Vizează existența și susținerea parcurilor industriale / tehnologice / incubatoarelor de afaceri, platformele pentru stimularea afacerilor și  a colaborării economice în plan local și regional, sistemele pentru internaționalizarea afacerilor autohtone, infrastructura pentru turismul de afaceri, furnizarea datele deschise pentru dezvoltarea aplicațiilor private ș.a.

TURISMUL AUTOHTON vizează promovarea atuurilor locale prin folosirea tehnologiilor și abordărilor de ultimă generație (ex. iBeacons), hărțile ușor accesibile în mediul fizic și digital, serviciile integrate pentru mobilitate / petrecerea timpului liber / plăți, destinațiile cu facilități moderne disponibile non-stop și/sau gratuite ș.a.

PRINCIPII: încurajare locală colaborare deschidere dinamizare adaptare

 • Vizibilitate și magnetism

  Întreținute de un brand economic care să scoată în evidență punctele tari și oportunitățile locale, platforme de internaționalizare a afacerilor și valorificare a brandurilor autohtone, oferirea de servicii și facilități publice impecabile, efervescență și entuziam pentru implementarea inițiativelor fezabile ș.a.

 • Produse locale și platforme autonome

  Care să ofere stabilitatea și prosperitatea mediului de afaceri local, care să suporte autosusținerea și reziliența acestuia în vremurile provocatoare, cu grijă pentru producătorii și furnizorii locali și totodată cu garantarea calității acestora, toate susținute de fluxuri facilitate de către autoritățile publice locale.

 • Colaborare și excelență

  Realizate prin conștientizarea scopurilor generale comune și conlucrarea pentru bunăstarea comunității locale,  valorificarea talentelor, capitalului intelectual, pasiunii și a energiilor creatoare, precum și întreținerea relațiilor foarte bune între societatea civilă, mediul universitar, companii și administrația publică pentru producerea de modele care să inspire inițiative și proiecte noi.

Măsuri prioritare

Reînființare consiliu consultativ, reducere taxe și impozite, parc industrial atractiv (+1 înființat), platforme de internaționalizare, facilități pentru încurajarea turismului local, piețe cu infrastructură modernă.

Cartoline reprezentative

Afișate pe măsură ce sunt generate

Infrastructură și servicii publice moderne

MOBILITATEA vizează managementul traficului, disponibilitatea / accesabilitatea parcărilor și ghidarea digitală către locurile disponibile, flota publică inteligentă și ecologică, aplicațiile de informare în timp real și pentru planificarea traseelor, sistemul pentru închirierea vehiculelor publice de orice tip ș.a.

CLĂDIRILE, SPAȚIILE ȘI UTILITĂȚILE PUBLICE (subcapitol) vizează monitorizarea și controlul în timp real al clădirilor / spațiilor / utilităților publice, configurabilitatea avansată și facilă a acestora, echiparea și dotarea la standarde moderne, reacția automată optimă a structurilor fizice la diverși factori interni și externi, eficientizarea folosirii tuturor resurselor patrimoniale, străzile / piețele adaptate perspectivelor multiple de folosire ș.a.

CONDIȚII DE TRAI ȘI SIGURANȚĂ (subcapitol) vizează disponibilitatea (parțial-) gratuită a cât mai multor servicii și facilități publice, asigurarea incluziunii sociale prin servicii prietenoase (ex. la distanță), platformele pentru folosirea în comun a bunurilor personale, siguranța și securitatea omniprezentă în spațiile publice, alarmarea automată în situațiile critice ș.a.

PRINCIPII: integrare modernizare accesibilizare performare

 • Clădiri și utilități inteligente

  Care să servească în primul rând vieții, confortului, eficienței și eliminării stresului, în condiții sigure, salubre și echitabile, adaptabile pentru persoanele cu nevoi speciale și care să funcționeze cu costuri cât mai mici, protejând totodată mediul înconjurător.

 • Transport public și mobilitate privată moderne

  Care să asigure deplasarea în timpi optimi, fără generarea de trafic și costuri inutile, cu eliminarea poluării de orice fel, ținând cont de toate necesitățile unei societăți aflate în continuă mișcare: parcări, sisteme de informare, folosirea mijloacelor de transport alternative ș.a.m.d.

 • Servicii publice prietenoase și rapide

  Care să fie moderne, confortabile, prietenoase cu utilizatorii, ușor de accesat și folosit, sigure, sugestive, personalizate pentru nevoile speciale și care să ajute comunitate și administrația publică să își atingă obiectivele în mod eficient și cu cheltuieli echilibrate.

Măsuri prioritare

SPAȚII PUBLICE MODERNIZATE ȘI ÎNTREȚINUTE: restaurare patrimoniu urban (model Oradea), toalete publice cu utilități, înverzire spații, parcuri amenajate, iarbă cosită, frunze colectate, flori, stropiri DDD, spații comerciale, centrale de cartier valorificate.
—–
MOBILITATE FLUENTĂ ȘI CONFORTABILĂ: rute reconfigurate, benzi cu prioritate, 1-2 parcări centrale, aplicație mobilă, transport școlar în zonele mărginașe, parcări noi în toate cartierele, alveole de staționare scurtă.

Cartoline reprezentative

Afișate pe măsură ce sunt generate

Comunitate vibrantă

IDENTITATEA, CULTURA, MUZICA ȘI ARTA (subcapitol) vizează evidențierea și promovarea identității autohtone veritabile (inclusiv la nivel internațional), stimularea sentimentului de apartenență și mândrie locală, facilitarea manifestărilor culturale / muzicale / artistice, exprimarea minorităților etnice, conlucrarea pentru transpunerea în realitate a ideilor dedicate folosind tehnologiile înalte ș.a.

EDUCAȚIA (subcapitol) vizează (în limita prerogativelor administrației publice locale): furnizarea și întreținerea clădirilor și a infrastructurii pentru desfășurarea activităților educaționale, prevenirea fenomenelor sociale nedorite și a lipsei de ocupație în masă, învățarea și educarea pragmatică & eficientă folosind tehnologiile moderne, adaptarea la piața locală a muncii, pregătirea populației față de efectele globalizării ș.a.

SĂNĂTATEA ȘI SPORTUL (subcapitol) vizează (în limita prerogativelor administrației publice locale): instruirea dedicată a populației, monitorizarea generală a zonelor / categoriilor sociale cu risc specific de îmbolnăvire, facilitarea îngrijirii la domiciliu și intra-spitalicești, susținerea achiziționării mijloacelor medicale moderne, susținerea unei vieți sănătoase & active, asigurarea condițiilor sportive adaptate traiului modern ș.a.

POPULAȚIA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ (subcapitol) vizează atragerea și retenția talentelor, valorificarea informațiilor disponibile în spațiul public, platformele de distribuire a informațiilor și cunoașterii, creșterea competențelor ”inteligente” și dezvoltarea atitudinii sustenabile, aplicațiile pentru stimularea implicării / colaborării / creativității colective ș.a.

PRINCIPII: apartenență educare multilaterală culturalizare valorificare prevenire, menținere, vivacitate

 • Identitate solidă și cultură entuziastă

  Puse în operă prin valorificarea ultimelor cercetări cu privire la istoria locală, stimularea sentimentului de apartenență și mândrie locală sănătoase, încurajarea respectării tradițiilor și a culturii zonelor de confluență, adaptarea la nou bazată pe ”rădăcinile” autohtone și susținerea manifestării frumosului.

 • Conlucrare pentru educație, sănătate și sport

  Obținută prin clădirea încrederii reciproce prin reputarea etapizată a unor succese care să îmbunătățească vizibil viitorul populației, precum și a tinerilor, atât pe parte de educație curriculară și extracurriculară, consiliere psihologică și ghidare profesionistă, cât și prin încurajarea sportului, competițiilor sportive și a unei vieți sănătoase.

 • Inițiative creative în folosul comunității

  Prin asumarea rolurilor de facilitatori profesioniști care să identifice și valorifice ideile, talentele și competențele, oferirea unor platforme de accelerare și punere în practică, atragerea de finanțări publice și private pentru materializare și capitalizarea rezultatelor prin multiplicarea acestora.

 • Asistență socială reală și valorificatoare

  Manifestată cu empatie de către angajații și asociațiile cu vocație, care să fie susținute real de către administrația publică locală prin investiții și servicii performante, pentru eliminarea preconcepțiilor, a nepăsării, inechităților și lipsei egalității de șanse și integrarea în societate a cetățenilor mai puțin fortuiți de soartă.

Măsuri prioritare

PRIORITATE PENTRU EDUCAȚIE: mai multe creșe, grădinițe și școli, care să devină centre de învățământ (incl. extracurricular), viață sănătoasă și sport (cu deschiderea terenurilor și sălilor de sport după program).
—–
CADRE MEDICALE ȘI SPITALE SUSȚINUTE cu programe de colaborare, echipamente moderne, platforme digitale pentru interacțiune cu cetățenii, eliminarea infecțiilor nosocomiale (metodă novatoare)
—–
INFRASTRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ ȘI DE AGREMENT de-a lungul malurilor Begăi și canalelor de desecare, terenuri amenajate, aparate de fitness în parcuri, Sală Polivalentă, stadioane moderne, competiții cu premii.
—–
SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ÎMBUNĂTĂȚITE: fișă de progres și integrare socială, centre moderne, tehnologie la distanță, colaborare cu asociațiile de profil și donații

Cartoline reprezentative

Afișate pe măsură ce sunt generate

Dezvoltare verde

Vizează crearea unei simbioze atractive între mediile artificial-natural și a unui cadru plăcut pentru locuire, colectarea selectivă eficientă și valorificarea deșeurilor, combaterea poluării de orice fel, tratarea apelor de orice tip, irigarea automatizată a spațiilor verzi în funcție de context, încurajarea și implementarea economiei circulare, platformele de colaborare cu instituțiile și asociațiile de profil ș.a.

ENERGIA vizează monitorizarea / controlul / eficientizarea energetică, alternarea optimă a surselor de energie, iluminatul public acționat automat și grupat în funcție de anumiți factori, producerea de energie din surse regenerabile ș.a.

PRINCIPII: protejare și conservare regenerare înverzire recirculare curățenie cumpătare

 • Tranziție către energia verde

  Folosind ultimele tehnologii ecologice, sursele regenerabile cele mai pretabile pe plan local, sisteme pentru eficientizarea și reconversia energetică, facilitarea apariției prosumatorilor și contorizarea atentă care să conducă la optimizarea consumurilor și calibrarea rețelelor.

 • Mai puțin praf și poluare

  Obținută prin monitorizarea transparentă a tuturor factorilor poluatori, reunirea societății civile, mediului de afaceri și a instituțiilor publice de profil pentru a identifica și implementa colaborativă a soluțiilor, precum și urmărirea atentă a respectării normativelor și planurilor de acțiune asumate.

 • Investiții și servicii verzi

  Prin educarea populației și instruirea funcționarilor publici, aplicarea modelelor de bune practici, alocarea suplimentului de bani pentru implementarea soluțiilor verzi și atragerea asociațiilor de profil în scheme lucrative care să fie în folosul tuturor.

Cartoline reprezentative

Afișate pe măsură ce sunt generate

Toate cele expuse de mine în cele de față sunt doar câteva dintre aspectele ce țin de dezvoltarea durabilă și pozitivă a Timișoarei, Timișului și regiunii noastre. Aceste idei, împreună cu ideile celorlalți actori de pe scena politico-administrativă locală și cu strategiile instituțiilor publice, e necesar să se supună conceptelor de transparență și punere la dispoziție a datelor publice, așa cum rezultă și din Principiul Guvernării Deschise, protocol internațional la care România a aderat acum câțiva ani. O astfel de abordare va duce la o stimulare efervescentă, pe toate palierele, a dezvoltării economice, sociale și teritoriale, prin generarea dialogului interinstituțional, oferirea de informații utile și încurajarea inițiativei. Totodată, subliniez rolul foarte important al presei în crearea acestui cadru benefic.

În toată această construcție, este obligatoriu să ținem cont de propunerile și soluțiile specialiștilor și ale tuturor actorilor importanți ai comunității, convingerea mea fiind că e nevoie de crearea unor consilii consultative pe lângă organismele decizionale (așa cum este Consiliul Consultativ Economic al Timișoarei pe care l-am înființat) și de aplicarea unor proceduri reale de consultare largă a publicului, instrumente care să fie administrate cu perseverență și pragmatism, în virtutea principiilor co-interesului și dedicării voluntare, civice pentru dezvoltarea societății.

Și pentru că dintotdeauna direcțiile majore de evoluție ale societății au fost trasate de către grupurile de inițiativă, pornind de la bresle și până la partidele politice, închei prin a afirma cu tărie că noi, reprezentanții noii generații de politicieni, avem datoria să asumăm următoarele deziderate: dedicarea reală a muncii noastre pentru prosperarea comunității, preluarea și continuarea măsurilor benefice adoptate de celelalte partide, gestionarea proiectelor după o abordare strategică și managerială, și, ca fundament al întregii activității, adoptarea ad integrum a unei conduite exemplare în exercitarea funcțiilor deținute, în spiritul tezei lansate de către mine la începutul carierei administrative – ”calitatea în politică”.

Aceasta este viziunea mea asupra dezvoltării armonioase și pozitive a Timișoarei, județului și regiunii noastre. Sunt deschis, dragi prieteni, oricărei colaborări constructive, bazate pe concepte fundamentate și implementare pragmatică, în vederea îndeplinirii dezideratelor expuse.

74 de milioane de lei absorbiți din bani europeni pentru un drum important din județul Timiș – DJ 693

/
Un drum important din Timiș a fost reabilitat cu bani europeni.…

Prima maternitate construită de la zero în România post-decembristă, în Timișoara

/
Vom avea în curând un nou spital de obstetrică și ginecologie…

Trei surse de finanțare atrase pentru reabilitarea Castelului Huniade

/
Găsirea și atragerea resurselor financiare pentru proiecte…

Lărgirea și modernizarea tronsonului DJ 691 Timișoara – autostrada A1 va beneficia de toți banii europeni

/
Drumul Județean 691 ce leagă Timișoara de autostrada A1, via…

Sanctuar neolitic unic în Europa, la Parța. Muzeu construit pe bani europeni

/
Un nou spațiu muzeal a fost inaugurat la Parța în luna aprilie…

A fost deblocată construirea centrului JEDI de formare profesională

/
Implementarea lină al unui proiect aflat în implementare este…

De la susținerea tezei de doctorat la dezvoltarea unui județ inteligent

/
Într-o eră marcată de progrese tehnologice constante, orașele…

Dotarea cu echipamente și mobilier a 24 de unități de învățământ din Timiș

/
Am obținut bani nerambursabili pentru încă un proiect important.…